Constructif behaalt de 70% voor complex Kievitlaan West

ONDERHOUDS- EN COMFORTVERBETERENDE WERKZAAMHEDEN STARTEN IN OKTOBER

De onderhoudswerkzaamheden aan het complex Kievitlaan West in Capelle aan den IJssel voor Havensteder gaan door. Naast het uitvoeren van het nodige onderhoud gaat Constructif ook meer wooncomfort in de woningen creëren, door betere isolatie en ventilatie.

HET BELANG VAN 70%

Om de woningverbetering te kunnen uitvoeren is instemming van de bewoners nodig. Ten minste 70% van de huishoudens moet volgens de wet ‘voor’ de woningverbetering stemmen. Met de inmiddels 85% aan positieve reacties is dit ruimschoots gehaald. Tot 21 augustus 2019 hebben de bewoners die het voorstel voor de woningverbetering niet redelijk vinden de gelegenheid om bezwaar te maken.

ENTHOUSIASTE BEWONERS

Het overgrote deel van de bewoners is blij dat er iets gaat gebeuren. Een goed geventileerde en geïsoleerde woning is namelijk makkelijker te verwarmen en gezonder om in te wonen. Ook worden eventuele klachten over vocht en tocht verholpen, komt er minder geluid van buiten en is de temperatuur in de woning prettiger. De werkzaamheden maken de woning energiezuiniger, waardoor tevens het energielabel van de woning verbetert en de bewoner kan besparen op de stookkosten.

SOCIALE INSTEEK: HET DE BEWONERS ZO MAKKELIJK MOGELIJK MAKEN

Daarnaast zijn de bewoners erg te spreken over de communicatie van Constructif. Door de verbetering van de woningen krijgen de bewoners een woning die comfortabeler is, maar tijdens de werkzaamheden is er ook hinder. Heldere informatievoorziening voor en tijdens de werkzaamheden is daarom van groot belang.

De informatie wordt tevens in delen overgebracht richting de bewoners. Bewoners worden hierdoor niet overspoeld met te veel informatie in een keer en weten per onderdeel wat ze kunnen verwachten en welke actie ze eventueel moeten ondernemen.

 

Constructif- Amanda de WitWoonconsulent Amanda de Wit:

‘Ik krijg regelmatig complimenten over de uitleg. Wij staan dan ook voor duidelijke en heldere communicatie richting bewoners. We zijn begonnen met de bewonersinformatieavonden en hebben daarna het verbeterplan uitgedeeld. Deze informatie was al zo helder dat er vervolgens tijdens de gesprekken weinig vragen meer waren.

We helpen de bewoners waar nodig met de voorbereidingen. We begrijpen heel goed dat we respect moeten tonen voor het feit dat we bij mensen thuis aan de slag gaan.’

HULP GEDURENDE HET GEHELE PROCES

Constructif betrekt de bewoners in het gehele proces en treedt ze zoveel mogelijk tegemoet. Zo is tijdens de verbouwing de ‘Even Thuis’-woning beschikbaar. Dit is een gezellig aangeklede woning waar bewoners zich terug kunnen trekken als ze hinder ondervinden van de werkzaamheden in of rond hun woning, maar er kan bijvoorbeeld ook in alle rust huiswerk gemaakt worden.

Omdat de bergingen leeggemaakt moeten worden, organiseert Constructif een opruimdag. Diverse spullen kunnen dan geschonken worden aan een goed doel en onbruikbare spullen kunnen worden weggegooid. Op de dag zelf worden bewoners geholpen met het sjouwen van zware objecten.

OPLEVERING LAATSTE WONING IN APRIL 2020

In april 2020 worden de werkzaamheden afgerond en kunnen alle bewoners volop genieten van hun verbeterde woning. In september 2019 start Constructif een nieuw project voor Havensteder op.

 

 

 

Niels Akkermans
Directeur Wonen
T: 06 - 48 26 28 39
E: nakkermans@constructif.nl