CONSTRUCTIF PROJECTSCHILDERS EN KUNST

DE PROJECTSCHILDERS TILLEN DE MEESTERWERKEN NAAR EEN HOGER NIVEAU

Het Dordrechts Museum is een van de oudste musea in Nederland. De collectie omvat zes eeuwen Nederlandse schilderkunst. Om de schilderijen op de perfecte manier te presenteren zijn partners essentieel voor het museum. Denk hierbij aan samenwerkingen met andere musea en kunstverzamelaars die schilderijen uitlenen aan het museum. Maar ook aan een transportbedrijf, tentoonstellingsbouwers en natuurlijk een goed schildersbedrijf. Constructif Projectschilders wordt voor dit laatste altijd ingeschakeld.

Hennie Bezemer, directeur Constructif Projectschilders

‘Voor het Dordrechts Museum passen we de kleuren aan van de wanden, passend bij de volgende tentoonstelling. Dit doen we drie- à viermaal per jaar. Eigenlijk voorzien we de ruimte voor bijna iedere expositie van een nieuwe uitstraling.’

BIJZONDERE KLEUREN

Op dit moment zijn er drie tentoonstellingen waarvan het schilderwerk van de presentatie door Constructif is verzorgd. Daarbij worden diverse kleuren gebruikt. Zo zijn voor de huidige expositie over Kees Verweij alle muren paars geverfd. Voor de tentoonstelling Beet! over de vis in de kunst is gekozen voor blauwe en blauwgroene tinten die een maritieme sfeer oproepen.

Gertjan Schouten, hoofd publiekszaken Dordrechts Museum

‘De kleurkeuze van de wanden hangt af van welke periode in de schilderkunst het betreft. We hebben verschillende conservatoren die ieder gespecialiseerd zijn in een bepaalde periode, bijvoorbeeld moderne en hedendaagse kunst uit de 20e en 21e eeuw. Voor elke tentoonstelling wordt een projectgroep geformeerd waarbinnen onder andere ook de indeling en vormgeving wordt bepaald. In sommige gevallen werken we hierbij samen met externe vormgevers. Er wordt ook gekeken naar de sfeer die we willen uitstralen en het tijdsbeeld dat we willen weergeven. Maar natuurlijk moeten het vooral kleuren zijn waarbij de schilderijen het mooist tot hun recht komen.’

KWALITEIT

Het is voor het museum belangrijk te kunnen bouwen op een ervaren partij. Kwaliteit en zorgvuldigheid zijn hier ontzettend belangrijk. Netjes werken, een hoge kwaliteit materialen en snelheid zijn topprioriteit. Het museum wil haar bezoekers zo snel mogelijk weer binnen kunnen laten. Het is altijd het doel om op één dag de voorbereidingen te treffen, het schilderwerk te verrichten en alles weer in te richten.

Hennie Bezemer, directeur Constructif Projectschilders

‘We werken al 35 jaar voor het museum. De planning én een goede voorbereiding zijn voor dit soort projecten van groot belang. Wat ons typeert is onze flexibiliteit. De behoefte van de klant staat voorop en we zetten in op een goede communicatie. Het contact tussen projectleiders en onze mensen is dan ook goed, dat loopt heel soepel. Wanneer het om veel vierkante meter gaat, of om heel hoge ruimtes, zetten we extra mensen in. Ook de kleurstelling is belangrijk. Het kan zijn dat de overgang van de oude naar de nieuwe kleur zo groot is, bijvoorbeeld van heel donker, naar heel licht, dat we rekening moeten houden met een extra verflaag.

We houden er ook rekening mee dat het om een oud pand gaat. Het is van belang dat we hier ervaren krachten inzetten. We zoeken de juiste man voor de klus, degene met de meest relevante ervaring of juist degene die al bekend is met de klant. We doen ons best steeds dezelfde mensen naar onze klanten te sturen.’

BIJZONDERE PROJECTEN

Naast het Dordrechts Museum werkt Constructif Projectschilders aan andere bijzondere projecten. Onder andere het schilderwerk voor Schouwburg Kunstmin, een rijksmonument uit 1889. Voor het Energiehuis werd gewerkt met behulp van klimmateriaal aan het plafond om overal bij te kunnen. Om de koepels van de Grote Kerk van een nieuwe verflaag kunnen voorzien is een hoogwerker gebruikt om de nok van de kerk te kunnen schilderen.

SOCIALE SCHILDERS

Bij veel van de projecten worden leerlingen opgeleid tot schilders. Het gaat hierbij veelal om jonge jongens met een verstandelijke beperking. Voor Constructif is het belangrijk deze mensen een plek te bieden, ook al vergt het extra tijd, aandacht en geduld. De vakmannen worden hierbij aangesproken op hun sociale skills. Ze krijgen intern trainingen om deze vaardigheden verder te ontwikkelen.

Hennie Bezemer, directeur Constructif Projectschilders

“Toen Merwe Projectschilders samenging met Constructif viel me direct de sociale toon van Constructif op. Constructif is echt een sociale werkgever. Er is goed onderling contact, mensen krijgen de mogelijkheid zich te ontwikkelen. Er is hier dan ook weinig verloop. Daarnaast wordt er niet moeilijk gedaan over het aannemen van vijftigplussers. Je wordt aangenomen om je ervaring en om je karakter. Dat zie je niet overal. Het begint hier bij de directie, zij zetten dit beleid neer én spreken hun trots uit over de eigen mensen en partners. Het geeft de werkvloer de ruimte om deze manier van werken verder vorm te geven.’