Constructif tekent samenwerkingsovereenkomst met Woonpartners MH

In september 2020 hebben Woonpartners Midden Holland en twee bouwbedrijven, Constructif en collegabedrijf Coen Hagedoorn uit Mijdrecht, een intentieovereenkomst afgesloten om het proces te starten voor efficiënter onderhoud. Maandag 14 december is vol trots de samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen de drie partijen.

Vanaf 11 januari 2021 wordt het onderhoud van mutaties en reparaties uitgevoerd door beide aannemers. Er wordt gewerkt vanuit een gebiedsgerichte invulling in twee werkgebieden namelijk regio Noord (Waddinxveen en Boskoop/Alphen ad Rijn) en regio Zuid (Gouda en Zuidplas). Huurders met een vraag naar reparatie of onderhoud kunnen bij een van de vaste teamleden van de aannemers terecht. Daarmee wil Woonpartners de onderhouds- en investeringskosten beheersen en de klanttevredenheid vergroten.

René Mascini, directeur-bestuurder van Woonpartners: “De manier van werken is gebaseerd op de visie dat we op weg zijn naar een regiecorporatie. Dit wil zeggen dat Woonpartners heldere kwaliteitskaders stelt en duidelijke afspraken maakt met leveranciers die op hun vakgebied innovatief en efficiënt zijn. Onze missie bij deze overeenkomst is: het bieden van woonplezier aan huurders door het zorgdragen voor een veilige en gezonde woning. Bij nieuwe verhuurders en bij verzoeken van bestaande huurders, dragen alle partijen bij aan het woonplezier door efficiënt samen te werken, een lean en klantgericht organisatieprincipe te hanteren en klantvriendelijke dienstverlening te bieden”. Beide partners zijn geselecteerd op basis van hun specifieke ervaring en deskundigheid.

 

Goede voorbereiding

Deze samenwerkingsovereenkomst is tot stand gekomen na een proces van enkele maanden waarbij diverse projectgroepen zich hebben gebogen over ondermeer prijsafspraken, ICT, personeel, prestatiesturing en vastgoedproductie. Al deze afspraken zijn vastgelegd in het ‘Handboek Dagelijks Onderhoud’. Deze vormt de basis voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Lesia Kovtun, Vastgoedmanager van Woonpartners: “Door de samenwerking tussen de partners onderling leerden de medewerkers elkaar kennen, namen ze kennis van elkaars werkzaamheden en kwamen tot gezamenlijke oplossingen voor knelpunten. Op deze manier zijn het onze co-makers. We hebben daarbij aandacht voor het werkplezier, persoonlijke ontwikkeling en groeiend kennisniveau. Ik ben ontzettend trots dat we dit zo snel voor elkaar hebben gekregen”.

 

Heeft Woonpartners dan nog controle?

De prestaties van onze co-makers worden gemonitord. Er wordt gemeten op kwaliteit, financiën, efficiënt proces en klanttevredenheid. Deze moeten overeenkomen met de vastgestelde doelstellingen en de meetbare prestaties. Regelmatig wordt er geëvalueerd en waar nodig worden de processen bijgesteld. Door preventief en beheersbaar onderhoud te voeren, beogen de partijen uiteindelijk om langdurig samen te werken en reparaties terug te brengen naar een lager aantal. De overeenkomst is vastgesteld voor een periode van drie jaar.

“Regie is vooruitzien! Wij zien DO als een servicegericht proces waarin een goede kwaliteit van dienstverlening het uitgangspunt is. De gezamenlijke ontwikkeling en kennisdeling vormt een mooie kans om het dagelijks onderhoud te verbeteren. Wij zijn samen als Co-makers het centrale steunpunt in de keten en analyseren de resultaten met betrekking tot de vastgestelde doelstellingen en prestaties. Hierdoor kan tijdig worden bijgestuurd en optimalisaties worden doorgevoerd, wat essentieel is voor een beheersbare portefeuille”, aldus Niels Akkermans, directeur wonen Constructif.

Coen Hagedoorn: ”Wij hebben enorm veel zin in de samenwerking met Woonpartners Midden-Holland en alle geselecteerde ketenpartners. Er is de afgelopen maanden hard gewerkt om alle systemen en werkprocessen opnieuw uit te denken. De uitdaging zit hem vooral in het feit dat er zoveel mogelijk samengewerkt moet worden als één organisatie. Door actief samen te werken, vastgoedinformatie efficiënt op elkaar aan te laten sluiten en de juiste dingen op de juiste momenten te doen ontstaan de beste oplossingen voor de huurder”.

Niels Akkermans
Directeur Wonen
T: 06 - 48 26 28 39
E: nakkermans@constructif.nl