Contactloos werken – hoe doen wij dat?

Veilig werken staat bij Constructif altijd al op de eerste plaats, maar heeft in deze tijd, waarin we verdere verspreiding van het Coronavirus willen stoppen, toch een extra betekenis. Ons werk gaat door, maar wel met iets andere spelregels. Met de maatregelen vanuit de overheid en altijd in overleg met de opdrachtgever.

Om dit voor alle betrokkenen duidelijk te maken, hebben we een aantal posters gemaakt. Voor de veiligheid van de bewoners, de opdrachtgever èn onze medewerkers.


Reparatieverzoeken algemeen

Poster Contactloos ReparerenWij handelen de reparatieverzoeken in verband met het Coronavirus net iets anders af dan gewoonlijk. Hierdoor is de veiligheid van onze medewerkers geborgd en de klant geholpen.

 

 


Reparatieverzoeken bij Poort6

Contactloos repareren - Poort6Na een periode van alleen spoedreparaties kunnen we bij Poort6 nu ook de niet-urgente reparatieverzoeken voor de bewoners gaan oppakken. Ook hierbij houden we uiteraard rekening met alle voorschriften vanuit het RIVM.

 

 


Contactloos repareren – De Goede Woning

Contactloos repareren - De goede Woning

Wij handelen de reparatieverzoeken in verband met het Coronavirus net iets anders af dan gewoonlijk. Hierdoor is de veiligheid van onze medewerkers geborgd en de klant geholpen.

 

 

 

 


Renovatieprojecten

Contactloos renoverenBij onze renovatieprojecten van woningen in bewoonde staat, zijn onze woonconsulenten nauw betrokken. Zij kennen de bewoners en weten wie tot de risicogroep behoren.

 

 

 

 

 


Renovatieprojecten – Het huiskamergesprek

Contactloos renoveren - het huiskamergesprek

Voor aanvang van de werkzaamheden bezoeken de uitvoerder en woonconsulent de bewoners in hun woning. We vinden het belangrijk om ook nu dit huiskamergesprek uit te voeren en contact te leggen met de bewoners. Zo kunnen we de werkzaamheden toelichten en uitleggen welke maatregelen we in acht nemen ter voorkoming van de verspreiding van het Coronavirus.

 

 

 


Renovatieproject – Huisbezoek bij Stek

Huisbezoek Stek

Voor aanvang van de werkzaamheden bezoeken de uitvoerder en woonconsulent de bewoners in hun woning. We vinden het belangrijk om ook nu dit huisbezoek uit te voeren en contact te leggen met de bewoners. Zo kunnen we de werkzaamheden toelichten en uitleggen welke maatregelen we in acht nemen ter voorkoming van de verspreiding van het Coronavirus.

 

 

 


Met dank aan Vivare voor het mogen gebruiken van het basisontwerp!