Contactloos werken – hoe doen wij dat?

Veilig werken staat bij Constructif altijd al op de eerste plaats, maar heeft in deze tijd, waarin we verdere verspreiding van het Coronavirus willen stoppen, toch een extra betekenis. Ons werk gaat door, maar wel met iets andere spelregels. Met de maatregelen vanuit de overheid en altijd in overleg met de opdrachtgever.

Om dit voor alle betrokkenen duidelijk te maken, hebben we een aantal posters gemaakt. Voor de veiligheid van de bewoners, de opdrachtgever èn onze medewerkers.


Reparatieverzoeken algemeen

Poster Contactloos ReparerenWij handelen de reparatieverzoeken in verband met het Coronavirus net iets anders af dan gewoonlijk. Hierdoor is de veiligheid van onze medewerkers geborgd en de klant geholpen.

 

 


Reparatieverzoeken bij Poort6

Contactloos repareren - Poort6Poort6 heeft het beleid om in deze tijd alleen spoedreparaties uit te voeren. Hier gaan wij uiteraard in mee.

Niet-urgente reparatieverzoeken worden na de Coronatijd weer opgepakt.

 

 


Renovatieprojecten

Contactloos renoverenBij onze renovatieprojecten van woningen in bewoonde staat, zijn onze woonconsulenten nauw betrokken. Zij kennen de bewoners en weten wie tot de risicogroep behoren.

 

 

 

 


Renovatieprojecten – Het huiskamergesprek

Contactloos renoveren - het huiskamergesprek

Voordat we kunnen starten met de werkzaamheden voeren we in de woningen een technische en sociale opname uit.

 

 

 

 


Met dank aan Vivare voor het mogen gebruiken van het ontwerp!