KlantContactCentrum van Constructif hele zomer open

OOK IN DE VAKANTIEPERIODE STAAT KLANTTEVREDENHEID CENTRAAL

Klanttevredenheid staat centraal binnen het Klant Contact Centrum (KCC) van Constructif. Daarom kunnen bewoners ook in de vakantieperiode bij het KCC terecht met hun vragen en meldingen. Dit is nodig omdat er in de zomer, naast de standaardmeldingen, ook specifieke hulpvragen zijn.

MELDINGEN VANUIT KLANT, BEWONER EN GEBRUIKER

Het team van het Klant Contact Centrum bestaat uit vijftien klachtgerichte helden die alle meldingen vanuit klant, bewoner en gebruiker oppakken. Vervolgens worden de eigen vakmannen aangestuurd of worden partners ingeschakeld. Het KCC monitort het hele proces, van de melding tot de vraag of alles naar tevredenheid opgelost is.

REPARATIEVERZOEKEN EN MUTATIES

Reparatieverzoeken blijven ook gedurende de zomermaanden binnenkomen en mutaties gaan het hele jaar door. Een mutatie is het proces rond de wisseling van bewoners. Het KCC zorgt er samen met de klantteams en de lokale partners voor dat een woning in goede staat wordt opgeleverd aan de nieuwe bewoner. Ook de partners van het KCC zorgen daarom voor de nodige bezetting, zodat gemaakte afspraken kunnen worden nagekomen.

WEERGERELATEERDE MELDINGEN

Bepaalde weersomstandigheden kunnen voor een piek in meldingen zorgen. Zo zorgt een flinke regenbui na een aantal warme, droge dagen sneller voor klachten over lekkages. Maar mooi weer zorgt ook voor andere klachten. Materialen zetten uit bij hogere temperaturen, waardoor deuren kunnen gaan klemmen en er meer glasbreuken worden gemeld. Ook zijn er meer inbraak gerelateerde meldingen, omdat er meer ramen openstaan. Als het gaat om bijvoorbeeld storingen wat betreft airco’s, zonneschermen, liften, cv’s of warmtepompen, stuurt het KCC een derde partij om het probleem te verhelpen.

Dirk van Poppel – unitmanager KCC Constructif:

‘We hebben een groot en flexibel team. Een prima bezetting dus. Daarnaast weten we uit ervaring op hoeveel meldingen we tijdens een zomerperiode kunnen rekenen. Hier stemmen we de bezetting op af. Wanneer we zien dat we meer mensen nodig hebben om dezelfde service te blijven verlenen, dan zorgen we voor extra mensen. Onze planning is dus eigenlijk aan het begin van het jaar al rond.’

EEN PROFESSIONEEL, KLANTGERICHT TEAM

Een vriendelijke benadering door en professionaliteit van werknemers zijn belangrijker dan een technische achtergrond. Omdat de KCC-helden worden gebeld met heel diverse meldingen, is het wel van groot belang dat de medewerkers over de juiste technische kennis beschikken. Een goede inwerkperiode is daarom essentieel. Het KCC organiseert zelf kennissessies waarbij de vakmannen hun technische kennis delen met de KCC-helden. Ook werken we constant aan het gemakkelijker maken van de processen, zodat onze medewerkers echt ondersteund worden met de juiste sturende software.

Dirk van Poppel – unitmanager KCC Constructif:

‘Ik ben trots op dit team. De KCC-helden zijn gemotiveerd en benaderen dit werk vanuit de sociale kant. Zij willen de klant en hun bewoners of gebruikers echt verder helpen. Hier draait het om klanttevredenheid, echt contact. Daar doe ik het voor. Daarbij worden ze natuurlijk gesteund door fijne vakmensen. Dat is de juiste methode, denk ik.’

EEN PRACHTIGE ZOMER

Samen met de partners zorgt het KCC van Constructif dat alle klanten, bewoners en gebruikers zo veel mogelijk van de zomer kunnen genieten.

Dirk van Poppel
Programmamanager
T: 06 - 29 48 19 83
E: dpoppel@constructif.nl