Leven in Lux(e) – Transformatie in Hoofddorp

Leegstand op de kantorenmarkt en een grote behoefte aan betaalbare (starters-)woningen leiden tot een grote toename van transformatieprojecten. Het aanpassen van een bestaand pand – en vooral het omgaan met alle risico’s en onzekerheden die dat met zich meebrengt – vraagt echter een bouwer die flexibel, goed georganiseerd én communicatief sterk is. Kwaliteiten die architect, ontwikkelaar en constructeur AKM REALES BV voor de transformatie van twee kantoorpanden aan de Wieger Buinlaan 94-98 en 100-104 in Hoofddorp deden kiezen voor Roland van Drunen en Constructif .

Transformatie loont. Door in transformatieprojecten gebruik te maken van de kwaliteiten van het bestaande gebouw is het niet alleen mogelijk bouwkosten beperkt te houden, maar ook de CO2 footprint sterk te reduceren ten opzichte van nieuwbouw, meldt AKM REALES. Alle appartementen in LUX zullen dan ook met een energielabel A worden afgeleverd. Constructif realiseert een hoogwaardig opleveringsniveau en tevens uitgebreide keuzemogelijkheden voor maatwerk en afbouw voor en tijdens de bouw.

Maatwerk appartementen

De 34 appartementen van LUX I en II waren razendsnel verkocht. Projectmanager Roland van Drunen is vanwege de gescheiden koop-/aanneemovereenkomst gedurende het hele project het aanspreekpunt voor de kopers. In persoonlijke kopersgesprekken bespreekt hij onder andere de koperswensen. Er zijn 10 verschillende bouwtypes en dankzij het grote aantal vooraf bepaalde opties kunnen de appartementen naar de wens van de kopers worden aangepast. LUX is ontworpen door architect en ontwikkelaar AKM REALES, die ook de constructeur is. Zij kozen op basis van een aanbesteding voor de ervaring en organisatiekracht van Roland van Drunen en Constructif als bouwkundig aannemer/hoofdaannemer. Ook Woningborg heeft in een vroeg stadium naar het project gekeken en loopt mee in de bouw ter controle en technische ondersteuning.

Bouwkundige uitdagingen

De bouw van LUX I en LUX II duurt ongeveer 30 werkbare weken. Maar eerst wordt er gesloopt: alleen de kern, de lift en het trappenhuis blijven staan. Om meer licht in de woningen te realiseren worden buitenwanden uitgezaagd voor de (deels hangende!) balkons. Eén poot van het U-vormige gebouw wordt volledig gesloopt en opnieuw opgebouwd, om het nieuwe complex symmetrisch te maken. Het nieuwe stuk wordt opnieuw geheid, net als de bergingen, waarvoor een heistelling onder de onderdoorgang van het gebouw wordt geplaatst. Ook het werken rondom (of liever: op) de aanwezige vijvers vormt een uitdaging. Het beschermen van het beeld van Marte Röling voor het pand trouwens ook. Financieel biedt een transformatie ook de nodige hoofdbrekens. Kostprijzen en garanties zijn immers van allerlei factoren afhankelijk. Constructif is echter dankzij jarenlange ervaring in staat ook met dit soort risico’s om te gaan.

Intensieve samenwerking

De binnenafbouw is met droge afbouw, met gebruik van metal stutwanden en plafonds. Praktisch de beste optie, licht Roland van Drunen toe. Ook heel praktisch: alle woningen boven elkaar zijn van hetzelfde bouwtype. De gevels krijgen geïsoleerd gevelstucwerk. Woninginstallaties worden weggewerkt in de verlaagde plafonds en in de bestaande dekvloer wordt vloerverwarming gefreesd. AKM REALES houdt graag feeling met de bouw en ziet – net als Constructif – het gezamenlijk optrekken als basis om betere kwaliteit en service te leveren. Daarom is er elke twee weken een bouwvergadering met de ervaren ontwikkelaar. Zo borgen we gezamenlijk de kwaliteit. Dat gebeurt ook via de daily stand.

Zoekt u ook een betrokken, ervaren en innovatieve bouwer die het verschil maakt in uw transformatie? Neem contact met ons op.