Poort6 en Constructif voorbereid op gasloos

Slecht voegwerk, slechte kozijnen, veel tocht, slecht te verwarmen en een wens tot doorexploitatie van 15 jaar… Er moest wat gebeuren aan de 126 huurwoningen van Poort6 aan de Valkeniersweg in Gorinchem. Wát precies, dat zochten de experts van de corporatie en die van Constructif samen uit. Na een intensief onderzoeks-, inspraak- en ontwikkeltraject van bijna een jaar, is de energetische en kwalitatieve verbetering van de woningen in mei 2018 van start gegaan.

Samen resultaatgericht

De kwalitatieve en energetische verbetering van de 126 woningen aan de Valkeniersweg in Gorinchem is een Resultaat Gericht Samenwerken (RGS) project van fase 1 tot en met 4. In praktijk betekende dat, dat Poort6 en Constructif als één team samenwerkten. Constructif deed een uitgebreide inventarisatie van het gehele complex met waar nodig (destructief) onderzoek. De resultaten en verbetervoorstellen zijn besproken met het team van Poort6, waarna gezamenlijk is vastgesteld wat er moest gaan gebeuren. Ook is onderzoek gedaan onder de huurders.

Maatregelen op maat

In januari 2017 is gestart met het ontwikkelen van maatregelen waarbij het comfort van de huurder, de wens tot doorexploiteren en energetische verbeteringen in balans zijn. In het – inmiddels goedgekeurde – voorstel worden alle problemen van de huurders opgelost en wordt de maximale STEP subsidie behaald: bijzonder voor portiekwoningen uit de jaren 60. Voor een rendabele investering is, in overleg met Poort6, de termijn voor doorexploitatie opgetrokken naar 25 jaar. Daarom is onder andere gekozen voor een centrale warmtapwatervoorziening als aansluiting op (verwachte) stadsverwarming in Gorinchem. De woningen kunnen straks dus relatief eenvoudig volledig gasloos worden gemaakt.

Resultaat en kosten gegarandeerd

Het Resultaat Gericht Samenwerken kost in het begin meer tijd, maar het plan wordt nu veel beter gedragen door de bewoners en is toekomstbestendiger, meldt Poort6 op haar website. Ook belangrijk voor de toekomst: in het projectplan zijn de kosten voor 25 jaar inzichtelijk gemaakt. Constructif garandeert zelfs de kosten voor de eerste 7 jaar.