Renovatie Albeda College, Spijkenisse

 • Bouwkundige renovatie 2.700 m2
 • Herindelen onderwijspand t.b.v. huisvesting drie organisaties onder één dak
 • Realiseren diverse onderwijs- en werkruimten en horecavoorzieningen
 • Vernieuwen entree
 • Aanpassen gevel t.b.v. mindervalide ingang
 • Plaatsen glazen scheidingswanden en deuren
 • Plaatsen metal stud wanden
 • Inhangen metalen deuren
 • Aanpassen bestaande brandscheidingen
 • Toepassen brandwerende afwerkingen en doorvoeringen in nieuw en bestaand gebouw
 • Plaatsen stalen brandwerende puien en deuren
 • Afwerken vloeren en schilderwerkzaamheden
 • Plaatsen systeemplafonds (akoestisch)
 • Installeren compleet inbouwpakket
 • Vernieuwen sanitaire groepen
 • Stuc- en tegelwerkzaamheden
 • Coördinatie werkzaamheden W- en E-installateurs
 • Plaatsen nieuwe energiezuinige installaties en aanpassen bestaande installaties
 • Realiseren nieuwe ontruimingsplattegronden
 • Afstemming met drie onderwijsgroepen
 • Aandragen kostenoptimalisaties
 • Aanvragen omgevingsvergunning
 • Korte bouwperiode van tien weken en bewaken van strakke planning
 • Afstemmen uitvoeringsontwerp (UO documenten) met architect
 • Hoge mate van flexibiliteit in werktijden t.g.v. in gebruik zijnde situatie

In opdracht van het Albeda College voerde Constructif de renovatie uit aan de bestaande locatie in Spijkenisse. De locatie aan de Thorbeckelaan diende gereed gemaakt te worden om naast het aanbieden van onderwijs ook onderdak te bieden aan de kinderopvang van Mundo en de dagbesteding van zorgorganisatie Zuidwester. Binnen een korte bouwperiode van 10 weken is het bestaande gebouw gerenoveerd en zijn de nieuwe werk- en vergaderruimten, 10 praktijklokalen en nieuwe horecavoorzieningen gerealiseerd. Hiervoor is een deel van het pand volledig gestript, waarna we de ruimte opnieuw in hebben gedeeld en het inbouwpakket hebben verzorgd. De entree heeft een opfrisbeurt gekregen en het gebouw is rolstoelvriendelijk gemaakt. De locatie van Albeda bevindt zich in een druk bewoond gebied. Om hinder voor de omgeving tot een minimum te beperken, informeerde Constructif de buurtbewoners en bedrijven in de directe omgeving.

Samenwerking

In samenwerking met Albeda management, realiseerde Constructif als hoofdaannemer de renovatie van het Albeda College aan de Thorbeckelaan in Spijkenisse. Constructif was verantwoordelijk voor de gehele coördinatie van de werkzaamheden en aansturing van onder- en nevenaannemers. Vertrouwen in haalbaarheid waren tijdens de voorbereiding en realisatie uiterst noodzakelijk. Het team, bestaande uit de opdrachtgever, architecten (interieur en exterieur), constructief- en installatietechnische adviseurs en diverse onderaannemers, moest vooraf en tijdens uitvoering talloze essentiële beslissingen nemen op onder andere het gebied van beschikbaarheid materialen. In nauwe samenwerking met de architect stemden we het basisontwerp van de renovatie verder af. Dit heeft geleid tot diverse optimalisaties, passend binnen het taakstellend budget en planning. De werkzaamheden zijn mede vanwege het in gebruik zijnde gebouw in goede banen geleid door de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren. Dagelijks organiseerden we een dagstart om de stand van zaken met alle betrokkenen te bespreken.

Resultaat

De locatie van het Albeda College biedt onderwijs aan ca. 500 leerlingen binnen het mbo-onderwijs. Dankzij de renovatie is de ambitie van het Albeda College om beroepsopleidingen beter aan te sluiten bij de ontwikkelingen in het werkveld waargemaakt. Door de verbouwing is kinderopvang van Mundo en dagbesteding van Zuidwester bij het Albeda College onder een dak mogelijk gemaakt. Hier komen de studenten van de opleidingen Dienstverlening zorg & welzijn, Maatschappelijke zorg en Pedagogisch werk direct met de praktijk in contact. De verbouwing resulteert in frisse, lichte en ruimtelijke werk- en praktijklokalen en een stimulerende leeromgeving.