Tijdelijke huisvesting VLLAIR, TU Delft

 • Renovatie 550 m²
 • Pand deels in gebruik
 • Uitvoeren sloopwerkzaamheden en demontagewerk
 • Demonteren installaties
 • Realiseren laboratoriumruimte
 • Renoveren onderzoeksruimte t.b.v. laseronderzoek
 • Verbouwen technische gang tussen ruimtes
 • Aanbrengen vloer, wand en daksparingen t.b.v. technische installaties
 • Stuken, schilderen en afwerken vloeren
 • Aanbrengen akoestisch spuitwerk plafond
 • Installeren E- en W-installaties
 • Opstellen glazen systeemwanden i.c.m. metal stud ronde hoeken
 • Plaatsen lasergordijnen

De werkzaamheden betroffen de realisatie van een laboratoriumomgeving van Van Leeuwenhoek Laboratory for Advanced Imaging Research  (VLLAIR) op de begane grond van de D vleugel van gebouw 22.  De werkzaamheden hadden betrekking op de begane grond, met raakvlakken ten aanzien van de technische installaties op de 1e,  en 2e verdieping evenals het dak en gangzones en enkele ruimtes in de B- en F vleugel. Binnen de werkgebieden is lokaal sloopwerk en demontagewerk uitgevoerd van onder andere bouwkundige metal stud wanden, glazen systeemwanden, bouwkundige spuitwerk plafonds en vloerafwerkingen. Ook is lokaal sloop- en demontagewerk van installaties uitgevoerd. Daarnaast zijn er vloer, wand en daksparingen aangebracht ten behoeve van de technische installaties.

Omdat de D-vleugel een onderdeel van het gebouw is, was de uitdaging om mensen en materialen op de bouwplaats te krijgen. Het onderwijs moest namelijk doorgang hebben en geen hinder ondervinden. Hierdoor hebben wij een aparte opening gecreëerd in de buitengevel die we middels een gemaakte trap bereikbaar maakten. Hierdoor creëerde we een aparte/ onafhankelijk bouwplaats, waardoor er geen bouwpersoneel in de gebruikersruimtes hoefde te zijn of doorheen te gaan.

Samenwerking

Het project is begeleid door een projectmanagement bureau. De installateur CroonWolter & Dros heeft als onderaannemer van Constructif dit project gerealiseerd. Er is een “open” samenwerking geweest op dit project daar alle partijen met elkaar aan tafel hebben gezeten; projectmanagement, Constructif, Deerns (adviseur) en installateur. Hierdoor waren alle lijnen en correspondentie kort en werkbaar.

Resultaat

In opdracht van TU Delft renoveerde Constructif  de D-vleugel voor de gebruikers van VLLAIR. Dit om onderzoeken te verrichten middels lasers. De gebruiker is uitermate tevreden met het eindresultaat en sluit goed aan op hun wensen. Met name de “technische middengang” is een uniek staaltje techniek geworden. Een andere eyecatcher is het grote kunstwerk (tekening van Pieter Kruijt) in de hal. Door deze aanpassingen van de vleugel kunnen de gebruikers weer jaren vooruit met hun onderzoeken en onderwijs.