Tijdelijke huisvesting VLLAIR, TU Delft

 • Renovatie 550 m²
 • Pand deels in gebruik
 • Uitvoeren sloopwerkzaamheden en demontagewerk
 • Demonteren installaties
 • Realiseren laboratoriumruimte
 • Renoveren onderzoeksruimte t.b.v. laseronderzoek
 • Verbouwen technische gang tussen ruimtes
 • Aanbrengen vloer, wand en daksparingen t.b.v. technische installaties
 • Stuken, schilderen en afwerken vloeren
 • Aanbrengen akoestisch spuitwerk plafond
 • Installeren E- en W-installaties
 • Opstellen glazen systeemwanden i.c.m. metal stud ronde hoeken
 • Plaatsen lasergordijnen

De werkzaamheden betroffen de realisatie van een laboratoriumomgeving van Van Leeuwenhoek Laboratory for Advanced Imaging Research  (VLLAIR) in de D vleugel van gebouw 22.  De werkzaamheden hadden betrekking op de begane grond, met raakvlakken ten aanzien van de technische installaties op de 1e,  en 2e verdieping, evenals het dak en gangzones en enkele ruimtes in de B- en F vleugel. Binnen de werkgebieden is lokaal sloop- en demontagewerk uitgevoerd van onder andere bouwkundige metal stud wanden, glazen systeemwanden, bouwkundige spuitwerk plafonds en vloerafwerkingen. Ook is lokaal sloop- en demontagewerk van installaties uitgevoerd. Daarnaast zijn er vloer, wand en daksparingen aangebracht ten behoeve van de technische installaties.

Omdat de D-vleugel een onderdeel van het gebouw is, was de uitdaging van dit project om mensen en materialen op de bouwplaats te krijgen. Het onderwijs moest namelijk doorgang hebben en geen hinder ondervinden. Daarom is een aparte opening gecreëerd in de buitengevel die middels een zelfgemaakte trap bereikbaar gemaakt is. Dit heeft ervoor gezorgd dat er een aparte bouwplaats gecreëerd is, waardoor het bouwpersoneel niet door de gebruikersruimtes hoefde te gaan.

Samenwerking

Het project is begeleid door een projectmanagementbureau. De installateur CroonWolter & Dros heeft dit project als onderaannemer van Constructif gerealiseerd. Er is een “open” samenwerking geweest op dit project, daar alle partijen met elkaar aan tafel hebben gezeten; projectmanagement, Constructif, Deerns (adviseur) en installateur. Hierdoor waren alle lijnen en correspondentie kort en werkbaar.

Resultaat

In opdracht van TU Delft renoveerde Constructif de D-vleugel voor de gebruikers van VLLAIR om hierin laseronderzoeken te kunnen verrichten. De gebruiker is uitermate tevreden met het eindresultaat dat goed aansluit op hun wensen. Met name de “technische middengang” is een uniek staaltje techniek geworden. Een andere eyecatcher is het grote kunstwerk (tekening van Pieter Kruijt) in de hal. Door deze aanpassingen van de vleugel kunnen de gebruikers weer jaren vooruit met hun onderzoeken en onderwijs.