Uitbreiding en interne verbouwing, Den Haag

 • Verbouwing en uitbreiding bestaande supermarkt
 • Realiseren casco-uitbreiding 155m2 winkeloppervlakte
 • Samenvoegen twee leegstaande winkels
 • Verbouwing te midden van drukke woonwijk en winkelgebied
 • Winkel in gebruik tijdens de verbouwing
 • Realiseren tijdelijke ingang
 • Omleiden looproute winkelend publiek
 • Plaatsen stofschotten
 • Slopen vliesgevel
 • Hei- en funderingswerkzaamheden
 • Aanbrengen staalconstructie
 • Plaatsen nieuwe vliesgevel t.b.v. uitbreiding
 • Bitumen dakafwerking
 • Aansluiten Hemelwaterafvoer
 • Grond en straatwerk
 • Coördinatie werkzaamheden E- en W-installaties
 • Verbouwcommunicatie omwonenden en klanten

In het Haagse winkelcentrum Houtwijk, heeft Constructif in opdracht van vastgoed investeerder Orange Capital Partners, bestaande leegstaande winkelruimten samengevoegd met de bestaande winkelruimte van Albert Heijn. Naast deze samenvoeging realiseerde Constructif een nieuwe aanbouw ter grootte van 155m2. Tijdens de verbouwing diende de supermarkt toegankelijk te blijven voor logistieke bewegingen, medewerkers en winkelend publiek. Dit maakte het project extra uitdagend. Waar we werken, werken we veilig en beperken we hinder tot een minimum. Vanuit deze gedachte creëerden we een aparte toegang voor winkelend publiek, waardoor de toegang voor de vaklieden en winkelend publiek gescheiden werd. Daarnaast plaatsten we stofschotten om overlast door stof te voorkomen. Hinder voor de omgeving is tevens beperkt door tijdig met bewoners uit de buurt te communiceren over de werkzaamheden.


Samenwerking

Constructif heeft als hoofdaannemer het project gerealiseerd en gecoördineerd. Waaronder ook de aansturing en coördinatie van de bouwactiviteiten van onderaannemers. Voor dit werk was een nauwe en transparante samenwerking cruciaal. Zowel tijdens de werkvoorbereiding en de realisatiefase. Op basis van een open begroting gaven we richting aan het prijsvormings- en bouwproces.

De korte lijnen waren kenmerkend voor deze samenwerking waardoor we snel afspraken konden maken en tijdig konden schakelen, zoals bij het realiseren van een tijdelijke draagconstructie. In het werk diende snel een oplossing gevonden te worden voor het ondersteunen van metselwerk boven de tijdelijke doorgang die wij realiseerden. Dankzij de korte lijnen en de flexibele houding van alle partijen werd al snel de juiste oplossing gevonden en toegepast.

Het bouwteam, bestaande uit de opdrachtgever, bouwdirectie, architect, constructeur, Constructif en haar partners, diende vooraf enkele essentiële beslissingen te nemen op basis van het definitief ontwerp. Werkzaamheden zijn op basis van ontwerptekeningen van de architect en het Programma van Eisen van de opdrachtgever uitgevoerd.

Het project is binnen een korte bouwperiode van 12 weken naar tevredenheid van de opdrachtgever gerealiseerd. Om integraal sturing te geven aan het project heeft op een intensieve wijze met de opdrachtgever en Albert Heijn overleg plaats gevonden.

Resultaat

Meer ruimte, dat is het resultaat van de verbouwing. Door het betrekken van de twee leegstaande winkelpanden en de uitbreiding bij de bestaande winkel heeft deze Albert Heijn locatie er ca. 400m2 vloeroppervlakte bijgekregen. Dit betekend voor de Albert Heijn meer winkelruimte en de mogelijkheid het assortiment voor de klanten uit te breiden. De mooie, lichte en ruimtelijke winkel en het transparante gevelontwerp geven de winkel een fris en open karakter en verhogen het winkelcomfort. Zo mochten wij ‘bouwen aan tevredenheid’ voor de opdrachtgever, Albert Heijn en haar klanten.