VERBOUWING B-VERDIEPING EMMAUSCOLLEGE ROTTERDAM

Projectkenmerken

 • Verbouwen 350m2 BVO onderwijsruimte
 • Bouwkundige samenwerkingspartner van het bouwteam
 • Uitwerking van voorlopig ontwerp naar uitvoeringsontwerp
 • Coördinatie werkzaamheden E- en W-installaties
 • Realiseren nieuwe studie-eilanden en afgesloten studieruimten
 • Korte bouwperiode van negen weken
 • Uitvoering gedurende zomervakantie
 • Gebruikers overleggen
 • Sloop- en demontagewerkzaamheden
 • Aanpassen staalconstructie ten behoeve van nieuwe kozijnen
 • Plaatsen nieuwe houten wanden en kozijnen inclusief beglazing
 • Plaatsen en aanhelen plafond
 • Stuc- en schilderwerkzaamheden
 • Egaliseren vloeren en aanbrengen vloerbedekking
 • Herstellen brandscheidingen
 • Brandwerend bekleden van lateien en kolommen
 • Diverse aftimmerwerkzaamheden studielokalen
 • Afwerkingen wanden en ombouwen met duurzaam PEFC hout

PROJECTOMSCHRIJVING

In opdracht van het Emmauscollege verbouwde Constructif de B-verdieping van de middelbare school tot moderne en inspirerende studieruimten voor studenten. Hiervoor zijn in de zomervakantie bestaande klaslokalen verwijderd en zijn nieuwe studie-eilanden gerealiseerd waar studenten zich kunnen terugtrekken om met volle aandacht aan hun opdrachten te werken. In het verbouwde gebied van de school zijn bestaande plafonds, wanden en vloerbedekking gesloopt en verwijderd, waarna de ruimte opnieuw is ingedeeld. We plaatsten hiervoor nieuwe houten ombouwen voor de studie-eilanden en nieuwe wanden en verdiepingshoge kozijnen met glas, waardoor de ruimte modern, licht en ruimtelijk aandoet.


Samenwerking

Na een korte voorbereidingsperiode is de verbouwing binnen een zeer korte bouwperiode van negen weken gerealiseerd. De werkzaamheden vonden gedurende de zomervakantie plaats waardoor hinder voor medewerkers en de studenten is voorkomen. Samen met de opdrachtgever, architect en de samenwerkingspartners is het voorlopige ontwerp voor de studieruimte verder uitgewerkt tot werktekeningen ten behoeve van de uitvoering.

Hiervoor is intensief met elkaar samengewerkt, wat zich laten kenmerken in korte lijnen en persoonlijk contact. Op deze manier konden beslissingen snel worden genomen en was deze werkwijze noodzakelijk om dit mooie project in korte tijd van voorlopig ontwerp tot uitvoering te brengen. Hierbij hebben ook gebruikers direct inspraak gehad, waardoor het eindresultaat naar volle tevredenheid van de gebruikers en de opdrachtgever is uitgevoerd,

Tijdens de uitvoering was Constructif als hoofdaannemer van het project verantwoordelijk voor de gehele projectcoördinatie, waaronder ook de werkzaamheden van de betrokken neven- en onderaannemers. Om sturing aan het project te geven werd in wekelijks overleg de voortgang en planning besproken waardoor we, indien dit nodig was, tijdig konden bijsturen. Dit heeft ertoe geleid dat het project binnen budget en de vooraf afgesproken planning is gerealiseerd. Hierdoor konden de studenten na de zomervakantie weer gebruik maken van de nieuwe studieruimte.

 

Resultaat

Door de hoge houten ombouwen zijn moderne separate studie-eilanden gerealiseerd waar studenten ongestoord aan hun studie kunnen werken. De houten ombouwen, nieuwe wanden en het gebruik van glas geven de verdieping een ruimtelijk, warm en rustig uiterlijk. De nieuwe studieruimten bieden plaats aan ongeveer 60 tot 70 studenten. Het resultaat van de zeer intensieve uitvoeringsperiode tijdens de zomervakantie, is een op tijd opgeleverde open en inspirerende studieruimte voor studenten.