Verbouwing RET remise ‘s-Gravenweg

 • 2000 m2 renovatie remise werkplaats
 • 2000 m2 nieuwbouw remise in bestaand gebouw vanaf heiwerk t/m afbouw
 • 2700 m2 renovatie kantoor
 • 630 m2 nieuwbouw wasstraat
 • 8000 m2 terreinverharding vernieuwd
 • Asbestsanering
 • Nieuwe kopgevel, metselwerk en speedgates t.b.v. metro
 • Volledig nieuwe E- en W-installatie
 • Hoofd draagconstructie remise vernieuwd, dak ca 3 m verhoogd.
 • Nieuwe betonvloer in werkplaats en remise
 • Industriële stalen systeemwanden
 • Kunststof vloerafwerking in wasstraat/remise/werkplaats
 • Inpandig heiwerk
 • Totaal dak van kantoren en werkplaats duurzaam opgewaardeerd
 • Gevelkozijnen vervangen door aluminium kozijnen en vliesgevels
 • Computervloeren in techniekruimten

Constructif heeft in opdracht van RET N.V. de remise ‘s-Gravenweg gefaseerd verbouwd en uitgebreid. De renovatie bestond uit de herinrichting van Infraservice, de dakophoging en herinrichten van Vlootservice (stramien 12 t/m 22), de renovatie van het kantoor, de aanpassing van de verbindingsbrug en vluchtwegen alsmede de `uitbreiding met een overkapping voor bovenleidingwagens, opslag aanhangers en de nieuwbouw van een wasstraat.

Een extra uitdaging was dat het complex gedurende de werkzaamheden in gebruik blijft door de opdrachtgever en dat er tijdelijke voorzieningen een onderdeel van het werk waren.

Fasering

Fase 1: Betreft een totaal renovatie van de halve werkplaats, waarbij het dak omhoog gebracht wordt en gevelkozijnen vernieuwd worden. Binnen wordt een nieuwe onderheide betonvloer gerealiseerd waar 2 tram banen in voorzien zijn door derden.

Fase 2: Betreft een totaal renovatie van het andere deel van de werkplaats, echter hier blijft het dak gehandhaafd.

Wasstraat: Betreft een nieuwbouw middels een onderheide betonvloer en fundering, met hierop een staalconstructie voorzien van gevelbekleding, dakbedekking en kozijnen. Hierin wordt door derden een spoor en wasinstallatie gemaakt.

Terreininrichting:   Het complete straatwerk wordt opgehaald en opnieuw bestraat.

 

SAMENWERKING

Constructif heeft het project in de rol als ‘hoofdaannemer’ uitgevoerd. Hierin hebben wij met meerdere onderaannemer en onze werkzaamheden uitgewerkt en uitgevoerd. Een groot deel van de laatste inrichting is door nevenaannemers, denk hierbij aan de metro rails, het hefsysteem om de metro’s omhoog te heffen, industriële opslagvoorziening, stofzuigervoorziening etc, wasvoorziening in de wasstraat, etc. Constructif heeft hierin de engineering, planning en uitvoering in detail gecoördineerd. Na aanbesteding is het project vanaf voorlopig ontwerp (VO) fase in bouwteam uitgewerkt tot het uitvoeringsontwerp (UO). In het bouwteam zaten naast de nevenaannemers, een architect, een constructeur en een adviseur.

 

RESULTAAT

Het project is naar verwachting en binnen de planning opgeleverd. In 2 fases van ca. 5 maanden is het project gerealiseerd, mede door het intensief samenwerken van alle projectpartners en extra inspanningen waar nodig. Denk bij extra inspanning in het werken van 2 ploegen achter elkaar per dag tot zelf 24-uur per dag werken op de bouwlocatie. De planning is samengesteld door middels van het lean-principe. Vooraf tot in detail de planning opgezet met alle partners, het dagelijks sturen op locatie met de uitvoerende personen en het dagelijks plannen van werkzaamheden per discipline per werkgebied. Hierdoor konden in de afbouwfase veel disciplines gelijktijdig haar werkzaamheden uitvoeren.