Projectschilders in Centrum Dordrecht

Constructif Projectschilders is in het centrum van Dordrecht bezig met 2 projecten.

1. VvE Boogjes Slikveld

voor VvE Boogjes-Slikveld zijn onze projectschilders vorig jaar gestart met een Meerjarenonderhoudsplan. Het werk aan de waterzijde is verdeeld in 3 fases: 1e fase – 16 woningen (afgerond in 2019), 2e fase – 19 woningen herstellen houten ondergronden (2020) en in 2022 wordt alles weer mooi gemaakt en beschermd door uitgebreid te schilderen (fase 3). De straatzijde wordt in 2021 volledig hersteld en geschilderd.

 

2. VvE Boogjes 80-106

Voor VvE Boogjes 80-106 is nu gestart met de 1e fase, waarbij aan de waterzijde herstel- en schilderwerkzaamheden worden uitgevoerd.

 

Door deze werken gefaseerd uit te voeren wordt de financiële last voor de VvE’s uitgesmeerd en wordt de conditie van het gebouw gecontroleerd weer op niveau gebracht.

Een mooie klus op een mooie (zicht)locatie!