Beheren - Overheid

Voor gemeenten en andere overheidsinstellingen is het beheren van vastgoedportefeuilles geen eenvoudige opgave. In veel gevallen wordt voor het beheer en onderhoud van een gemeentehuis, milieustation of ander overheidsgebouw gebruik gemaakt van de diensten van verschillende partijen. Het is belangrijk om hiervan een goed overzicht te hebben en controle te houden over de verschillende processen.

Totaalpakket

Constructif biedt overheden een totaalpakket aan beheer- en onderhoudsdiensten, waarmee we u alle zorg op dit gebied uit handen nemen. Vanuit ons centrale Klant Contact Centrum coördineren we alle onderhoudswerkzaamheden, van incidenteel onderhoud en het verhelpen van storingen tot groot onderhoud dat is vastgelegd in het meerjaren-onderhoudsplan (MJOP).

In het MJOP nemen we ook een exploitatiekostenoverzicht op, dat bijdraagt aan de financiële beheersbaarheid van uw vastgoedobject. Door uitstekend beheer zorgen we er verder voor dat uw panden hun waarde behouden of zelfs zien stijgen in de gehele levenscyclus. Daarnaast verlaagt dit uw Total Cost of Ownership.

Wet- en regelgeving

Bij het opstellen van het MJOP brengen we uiteraard alle wettelijke verplichtingen die gelden voor de overheid (zoals Arbowet of Bouwbesluit) in kaart. In de uitvoer van het onderhoud zien we erop toe dat aan al deze verplichtingen wordt voldaan. Vanzelfsprekend zijn alle partijen met wie wij onderhouds- en servicecontracten afsluiten volledig gecertificeerd en voldoen zij aan alle benodigde kwaliteitskeurmerken.

Een aanspreekpunt

Eén centraal aanspreekpunt voor al uw beheeractiviteiten. Onderhoud uitgevoerd door ervaren en betrouwbare partijen. Ontzorging voor de overheid. Constructif zorgt ervoor.