Ambassadeur voor een circulaire markt

Bouwen aan de toekomst is bouwen aan de circulaire economie. Constructif doet dat door samen met hun stagiairs bouwkunde het onderwijsprogramma TIP Circulair te volgen aan de Hogeschool Rotterdam. Met als doel de organisatie aantrekkelijk te maken voor de nieuwe generatie.

Wim Nieuwkerk, Planontwikkelaar bij Constructif: “We weten dat we in 2050 van het gas af moeten. Het is dus zaak dat we tegen die tijd een circulaire economie opgebouwd hebben. Dat moet beginnen met een stukje bewustwording.”

 

TIP Circulair

TIP Circulair staat voor Talent Innovation Pool. Studenten en young professionals volgen in 20 weken 10 masterclasses om hun blik op de circulaire economie te verbreden. TIP Circulair biedt kennis en vaardigheden om anderen uit te nodigen circulariteit toe te passen in de praktijk. De drijvende kracht achter TIP Circulair is Cora Jongenotter. Samen met Daniëlle Stolk van de Hogeschool Rotterdam schreef zij een onderwijsprogramma om circulaire kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Cora: “Het is een lang gekoesterde wens om met studenten de circulaire ambitie waar te maken.” Ze wil dan ook dat het enthousiasme voor circulariteit niet verdwijnt bij het behalen van hun diploma. Daarom gaat het bij TIP Circulair om verbinden: het verbinden van de student en de young professional met circulariteit. “Ik wil betrokken mensen creëren om de vonk over te laten slaan.”

 

verbinden

De studenten bouwkunde werken als stagiair bij Constructif aan een opdracht: het ontwerpen van een biodiverse buitenruimte met een groene gevel en een groen dak. Die opdracht is leidend binnen TIP Circulair en de masterclasses zijn daar inhoudelijk op afgestemd. Zo ontstaat verbinding tussen de studenten en hun opdracht en de sprekers vanuit wetenschap en bedrijfsleven. Wim Nieuwkerk volgt als young professial vanuit Constructif de masterclasses, samen met ‘zijn’ stagiairs. Hij begeleidt de studenten twee dagen in de week om gericht aan de opdracht te werken, zowel van het product als van het proces. “Zo help ik ze, met aandacht voor het proces, op weg om een mooi resultaat te behalen. Daarvan krijg ik ook nieuwe inzichten!”

 

ambassadeur

Constructif kijkt continu hoe het zich als organisatie kan verrijken met het oog op de circulaire wereld van 2050, welke stappen het bedrijf daarin kan zetten. “Een student kijkt fris en vernieuwend naar deze opgave en zoekt naar mogelijkheden om deze opgave op te pakken”, aldus Erik Stam, Directeur Innovatie binnen Constructif. “Onze organisatie moet eerst naar bewustwording.” Hij ziet het als zijn taak die bewustwording binnen het bedrijf te creëren, zodat het gemeengoed wordt in het bedrijf. “Die kennis moet door de organisatie gedragen worden om zo Constructif en uiteindelijk de bouwwereld een stap verder te brengen.”

Wim Nieuwkerk onderschrijft dat. “Er zullen mensen moeten zijn die als ambassadeur voor circulariteit gaan gelden. Dat begint bij bewustwording. Wij zitten met veel partijen aan tafel. We hebben veel praktijkkennis zodat we onze opdrachtgevers kunnen adviseren. Ook over circulariteit en innovatie. Zo kunnen we als ambassadeur dat stukje bewustwording doorgeven aan onze klanten.”

 

Wat is de overeenkomst van trainen voor een marathon en TIP? Lees dat in de column Leren en inspireren, TIP Circulair en het trainen voor een marathon van Cora Jongenotter.