Projecten

Als totaalontzorger van uw woningvoorraad en vastgoed kunt u bij ons met elke opdracht terecht. Onderstaand overzicht geeft een goed beeld van de diversiteit aan door ons gerealiseerde projecten. U kunt ze allemaal bekijken of ervoor kiezen de projecten te selecteren op bedrijf of categorie (wonen, zorg of recreatie).