Bouwen aan een efficiëntere overheid

Gemeenten gaan anders werken om tegen lagere kosten een betere dienstverlening te realiseren. Efficiënter vastgoed, waarin anders werken en samenwerking tussen diensten worden gefaciliteerd, is daarvoor een voorwaarde. Net als een betrouwbaar en deskundig aannemersbedrijf: Constructif.

Betrouwbaar en pragmatisch

Verbouwing van een kantoorgebouw, renovatie en uitbreiding van een monumentaal gemeentehuis, onderhoud en inrichting van speciale gebouwen als een milieustraat of werkplein… De projecten die we doen voor Nederlandse gemeenten, (semi-)overheidsinstellingen en lokale overheden verschillen sterk van vorm en inhoud.

Maar één ding hebben ze gemeen: ze worden allemaal betaald met gemeenschapsgeld. En dus kritisch bekeken door burgers en politiek. Constructif is de betrouwbare, pragmatische aannemer die ook in de spotlight overeind blijft. Met een zorgvuldige en transparante werkwijze, waarbij lokale partijen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans krijgen. We houden rekening met gebruikers, bezoekers, omwonenden en natuurlijk het milieu.

Het nieuwe werken

Het Nieuwe Werken biedt meer werkplezier en rendement op minder m2’s. Medewerkers werken op de plaats die op dat moment het meest geschikt is. In verschillende ruimten en op verschillende typen werkplekken. Het kantoor fungeert daarbij als ontmoetingsplek. Constructif zorgt dat het een geliefde plek wordt.

Circulair bouwen

De overheid kan een voorbeeld zijn voor circulair bouwen – toekomstig hergebruik inbouwen tijdens de constructie. Losse onderdelen dus. Constructif heeft ruime ervaring met deze aanpak en deelt die graag met u. Zo verminderen we de milieubelasting en het tekort aan grondstoffen.