Beter beheer voor Trivire

Trivire is een woningstichting met circa 14.000 sociale huurwoningen in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht. Voor het dagelijks onderhoud van deze woningen werkt de corporatie al jarenlang samen met Constructif. Teamleider beheer Marc Schipper vertelt waarom dat zo goed bevalt.

Samenwerking

De afdeling beheer kent drie hoofdprocessen: ontwikkeling, beheer en vastgoedsturing. Beheer loopt van planmatig onderhoud tot reparaties en mutaties en alles daartussenin. Constructif is daarin een van de twee partners. Trivire heeft een eigen Klant Contact Centrum dat de meldingen aanneemt, de bonnen komen volledig elektronisch bij de vaklieden van Constructif terecht. En dat kunnen er soms flink wat zijn, in 2017 circa 1100.

Soepel proces

Mede dankzij de automatisering werken Trivire en Constructif soepel samen. Trivire geeft bijvoorbeeld aan welke workload wordt verwacht vanuit mutaties, zodat Constructif alles al kan voorbereiden, organiseren en bestellen. Marc Schipper: “Wanneer de klant de woning verlaat, staat er een vakman van Constructif klaar om sloten te wisselen en direct aan de gang te gaan.” Ongeveer 60 procent van deze opdrachten zijn resultaatgericht – circa 500 mutaties per jaar.

Meer dan 25 jaar historie

Dat vertrouwen is gegroeid in de tijd. Trivire en Constructif hebben meer dan 25 jaar historie met elkaar. In die tijd is de relatie gegroeid van een traditionele aannemer-opdrachtgever constructie naar een hecht partnerschap. Schipper: “We hebben tweewekelijks overleg, dit kunnen inspirerende maar ook kritische gesprekken zijn maar altijd om het proces te optimaliseren.”

Ketensamenwerking

De verregaande ketensamenwerking met Constructif helpt Trivire de processen te optimaliseren en zo meer kwaliteit te leveren tegen lagere kosten. Trivire loopt daarin voorop in de markt, zegt Schipper. “Als ik kijk waar wij nu staan ten opzichte van collega’s, dan zijn we behoorlijk ver. Onze processen zijn echt op elkaar afgestemd. Ook zijn we volledig elektronisch aan elkaar gekoppeld, Bouwworks sluit aan op ons systeem via SALES in de bouw. Onze bonnen komen volledig elektronisch in het primair systeem van Constructif.”

Samen beter

Trivire wil voor een goede, concurrerende prijs goede woningen bieden. En een goede woning is goed onderhouden. Dat lijkt misschien simpel, maar kent wel degelijk afbreukrisico’s. Schipper vult aan: “Ook de krappe arbeidsmarkt is een gevaar. Om dat het hoofd te bieden, heb je een zo goed mogelijk proces nodig. En ook daarin werken we samen. Ons innovatieteam, waarin ook Constructif zitting heeft, is er al in geslaagd keukenrenovaties van 2 dagen naar 1 dag terug te brengen. Zo kun je meer doen met hetzelfde aantal mensen.”

Duurzame innovatie

Ook in de verduurzamingsslag en de daarvoor noodzakelijke innovatie laat Trivire haar partners meedenken. Zo krijg je volgens Schipper een betere kwaliteit tegen lagere kosten. “We geven niet aan hoeveel isolatie er nodig is, maar vragen het aan de partners. Dit is wat het mag kosten, dit is de kwaliteit die we willen en kom maar met de beste oplossing voor pand, milieu en klant. Door op deze manier ruimte te bieden binnen kaders zie je dat partners met hele innovatieve oplossingen komen.”

Gasloos

Gasloos zijn de woningen van de corporatie nog niet. Maar plannen zijn er wel. Schipper: “We zien dat in verschillende stappen. We investeren nu vooral in een goede buitenschil door isolatie en slimme, ventilatie, wat ook zorgt voor comfort. Zo is het makkelijker om de vervolgstap te maken als de prijzen van bijvoorbeeld warmtepompen gedaald zijn. Waar er een warmtenet is, sluiten we daar natuurlijk wel op aan.” Afwachten doet de corporatie overigens niet: Trivire volgt de ontwikkelingen in de markt op de voet en investeert er ook in. Zo zijn er drie proefwoningen uitgerust met een nieuwe luchtwarmtepomp die ook hoge temperaturen kan leveren en dus op de bestaande cv-installatie kan draaien zonder de cv-ketel zelf.