Constructif in tijden van Corona

Het zijn uitzonderlijke tijden. Ongeloof, onzekerheid, bezorgdheid, maar ook saamhorigheid en daadkracht, allemaal emoties die zowel persoonlijk als zakelijk voor iedereen lijken te spelen.

Bij Constructif proberen we vanaf dag 1 de omstandigheden een stap voor te blijven. Het Coronateam houdt dagelijks contact met alle unitmanagers en overlegt voortdurend of het nodig is om bij te sturen in de genomen maatregelen.

 

Kantoorpersoneel

Ons kantoorpersoneel kan zonder grote problemen hun werkzaamheden thuis oppakken. De medewerkers van het KlantContactCentrum kunnen met extra voorzieningen de service die onze klanten van ons gewend zijn, vanuit huis voortzetten. Samen met onze IT-partner IT Synergy is deze hele operatie soepel verlopen.

 

Vaklieden

Voor onze vaklieden bekijken we de situatie per werk. Allereerst hebben we te maken met onze opdrachtgevers, die vaak aanvullend op het RIVM, hun eigen maatregelen hebben. Uiteraard volgen wij hen daarin, denken we met hen mee en stellen we ons flexibel op. Met opdrachtgevers vindt vanaf het begin voortdurend afstemming plaats. Uiteraard staat de gezondheid van de medewerkers hierin voorop en gaan zij niet aan het werk in woningen waar iemand aanwezig is met ziekteverschijnselen.

Bij andere projecten zijn ook de nodige maatregelen genomen. Er wordt gewerkt in vaste teams, we houden tijdens het werk voldoende afstand en de pauzes doen we in blokken, zodat ook in de bouwketen de nodige onderlinge afstand gehouden kan worden.

 

Vinger aan de pols

Tot nu toe loopt het werk dus ‘gewoon’ door, maar achter de schermen houden we bij onze medewerkers voortdurend een vinger aan de pols. Sommige medewerkers maken zich zorgen of ze wel kunnen gaan werken, anderen kunnen doordat de kinderen thuis zijn niet komen werken. Met duidelijke communicatie en een luisterend oor proberen we per persoon een passende oplossing te vinden. Dat vraagt vertrouwen en flexibiliteit van iedereen.