Havensteder

DE KERN

Duurzaamheid vormt het middelpunt van de samenwerking tussen Havensteder en Constructif. Het is een thema dat de afgelopen jaren steeds belangrijker is geworden binnen woningcorporaties. Richard van Dijkhuizen, projectleider Realisatie bij Havensteder, maakt dit concreet: “De opdracht vanuit Havensteder is nu om in Rotterdam 3500 woningen te verduurzamen en deze daarmee klaar te maken voor de toekomst.”

ÉÉN (E-)TEAM ÉÉN TAAK

Deze taak vervult Havensteder niet alleen met Constructif. Er zijn drie andere partijen bij betrokken. Havensteder vormt samen met de vier co-partners, waar Constructif er één van is, een hechte samenwerking onder de naam E-team. Dit team bespreekt constant de gezamenlijke doelen, werkzaamheden en ambities om ervoor te zorgen dat de vier partijen hetzelfde faciliteren. Binnen de samenwerking worden de 3500 woningen door Havensteder verdeeld over de co-partners. De taak voor Constructif is hierbij om ieder toegewezen complex volledig te verduurzamen met het best passende scenario. “Voornamelijk draait dit om het toekomstbestendig maken van de complexen door de woningen te isoleren, ventileren en te zorgen voor een goed binnenklimaat. Dit alles in een aardgasvrije omgeving.”

POSITIEVE SAMENWERKING

De samenwerking tussen Havensteder en Constructif verloopt erg soepel. “Het is echt in control”, aldus Richard. In 2018 zijn beide partijen het samenwerkingsverband begonnen. Constructif is destijds via een tender geselecteerd als een van de duurzaamheidspartners. “Dit is vooral gedaan op basis van jullie technische kennis, sociale skills en het goed kunnen ontzorgen van Havensteder. En ik moet zeggen dat vanaf het begin af aan mijn ervaringen met jullie al positief waren, jullie bewaren altijd de rust, hebben goede kennis van zaken en afspraak is afspraak. Dit maakt het prettig om de samenwerking voort te zetten.”

DE TOEKOMST

De toekomst van deze samenwerking draait, net als nu, vooral om verduurzaming. Alle werkzaamheden moeten zorgen voor een energetische verbetering van een woning of complex. Hierdoor zal dit een bijdrage leveren aan het, in bewoonde staat, verduurzamen en aardgasvrij krijgen van het gehele bezit van Havensteder voor 2050. “Uiteindelijk is het ook een doel om Constructif zodanig mee te laten gaan in dit proces dat er in de toekomst nog makkelijker projecten te realiseren zijn in samenwerking met Havensteder.”

 

WAT VINDT CONSTRUCTIF?

 Marijn Hartog, Manager Wonen bij Constructif: “De samenwerking met Havensteder biedt voor ons echt kansen. Allereerst doordat het een langdurige, projectoverstijgende samenwerking is. Dit zorgt ervoor dat we kunnen investeren in de samenwerking. Bovendien kunnen we het leerproces van het vorige project, en van de andere co-makers, meteen weer toepassen in de volgende. Dit maakt het enorm uniek.” 

 Ook past de samenwerking erg goed bij de idealen van Constructif. We houden ons enorm bezig met duurzaamheid en zijn constant op zoek naar manieren waarop we vanuit Constructif bij  kunnen dragen aan de verduurzamingsopgave. “We  kunnen met deze samenwerking enorm veel verduurzamen binnen de portefeuille van Havensteder en krijgen tegelijkertijd de mogelijkheid om uit naam van Constructif bij te dragen aan grootschalige verduurzaming.”