Trivire

Missie

Trivire wil van betekenis zijn voor mensen. Zorgen voor goed onderhouden huizen in schone, veilige en aantrekkelijke buurten, zodat iedereen goed en prettig kan wonen en leven in de Drechtsteden.

 

De samenwerking

Een proactieve, meedenkende partner

Marc Schipper: “De aannemer vervult een belangrijke rol in ons woningmutatieproces. In plaats van het als externe partij te beschouwen, wil ik er steeds meer naartoe groeien dat het als partner een verlengstuk vormt van Trivire. De afgelopen drie jaar heb ik Constructif zien veranderen van een reactieve aannemer in een proactieve, meedenkende partner. De noodzaak binnen beide organisaties om te bezuinigen, vroeg om innovatie en samenwerking. Door te ‘leanen’– een methode waarbij je je volledig op de klant richt en het proces zo ver mogelijk probeert te optimaliseren – zoeken we nu samen naar oplossingen om het werk eenvoudiger te maken.”

Constructif : “Onze kernwaarde gedeelde kennisontwikkeling betekent dat wij een lerende organisatie zijn. Een bedrijf dat zijn opgedane kennis over bijvoorbeeld (duurzame) materialen, efficiëntere werkprocessen en ruimtelijke kwaliteit deelt met zijn ketenpartners en opdrachtgevers.

Door met Trivire vanuit vertrouwen samen uit te zoeken hoe je het gezamenlijke proces zo soepel mogelijk kunt organiseren, ontdek je dat er allerlei inefficiënte en soms zelfs dubbele stappen tussenuit gehaald kunnen worden waarbij beide organisaties gebaat zijn. De overstap naar digitale opdrachtvertrekking is zo’n voorbeeld van samenwerkingsoptimalisering waarmee uiteindelijk aan beide kanten veel tijd en geld wordt bespaard.“

Meedenken aan de voorkant

Marc Schipper: “Door elkaar als partners te zien, beschouw ik mezelf ook veel minder als opdrachtgever. In plaats van de aannemer een opdracht te geven, kijken we nu samen aan de voorkant van het traject hoe het proces het best kan worden aangepakt. Uit onze gesprekken bleek namelijk dat wij de aannemer in een veel te laat stadium betrekken bij onze mutaties. Om die reden werden er extra mensen achter de hand gehouden en moesten vaak alle zeilen worden bijgezet om doorlooptijden te halen. Sindsdien geeft Trivire – en dan heb je het over vertrouwen – na de eerste opname een principe-opdracht. En ik leg ik het uiteindelijk bij de aannemer om met een oplossing te komen. Dan merk je heel veel innovatie.”

Constructif: “Wij zijn ervan doordrongen dat ons vak niet langer alleen wordt bepaald door het ‘maken’, maar ook door het ‘bedenken’. Grensverleggend innovatief zijn noemen we dat. Met als doel slimmer, efficiënter en rendabeler te kunnen werken, hebben we daarom bijvoorbeeld onze werkwijze binnen het mutatieproces aangepast.

Zo is tegenwoordig standaard een van onze vaste vaklieden aanwezig bij de eindopname van een woning. Direct na de sleuteloverdracht gaat hij aan de slag om de woning op Tirivire-basisonderhoudsniveau te brengen. Vanuit een speciaal ingerichte bus managet hij hiervoor de hele scope aan werkzaamheden, waarmee er in plaats van diverse ketenpartners nu nog slechts één vakman aan de deur komt. Met onze checklist controleert hij voor oplevering of de woning aan het TBO-niveau voldoet en laat hiervan tevens een exemplaar achter in de woning, zodat ook de nieuwe huurder op de hoogte is van de gedane aanpassingen.”

 Sneller klaar voor verhuur

Marc Schipper: “Door dit soort optimaliseringsslagen binnen de samenwerking, zijn onze woningen tegenwoordig veel sneller klaar voor verhuur. Stel dat we nu 40% van de woningen tien dagen eerder kunnen verhuren; dan heb je het bij 1000 mutaties per jaar over heel veel geld. Geld dat wij weer aan de klant kunt geven. De stappen die je gezamenlijk neemt om tot zo’n resultaat te komen, vind ik erg inspirerend.”

Constructif: “Beschikken over ‘realiserend vermogen’, onze derde kernwaarde, impliceert dat wij pas tevreden zijn als de opdrachtgever tevreden is. Samen met onze ketenpartners voelen wij ons verantwoordelijk voor het gehele proces en een goed resultaat. Binnen de afgesproken tijd en het beschikbare budget.

Door halverwege het mutatieproces even in te stappen om mee te kijken welke kant het opgaat, neemt de klant vanaf dat punt ook onze expertise al mee, wat zorgt voor een mooier eindresultaat. En wij hebben meer tijd om voorbereidingen te treffen en spullen te bestellen. Je bespaart geld, blijft op planning en hebt uiteindelijk een tevredenere klant én huurder.

Innovatief samenwerken in vertrouwen

Marc Schipper: “Binnen deze verandering zijn we gestart met proefwoningen, waarna we de boeken op tafel hebben gelegd en samen hebben gekeken hoeveel tijd en geld er in is gaan zitten. Eigenlijk spreek je dan af wat je redelijk vindt dat de ander verdient. Dat is innovatief samenwerken in vertrouwen. Niet vanuit de macht, maar vanuit de samenwerking.”

 “We werken zoveel mogelijk met deze eenheidsprijzen, wat maakt dat de aannemer eigenaar is van die klus. Ik geef hem de ruimte om invloed op zijn winst te hebben, en hij is zelf verantwoordelijk voor zijn faalkosten. Hierdoor geef je elkaar ook feedback, zodat je het proces bij kunt sturen als het ergens opstroopt. We zijn immers beiden gebaat bij een zo soepel mogelijk lopend proces.”

Door praten en meedenken elkaar in je kracht zetten

Marc Schipper: “We zijn er beiden van overtuigd dat het niet zit in het geven van nog meer korting, maar in het samen onderzoeken hoe we het proces zo soepel mogelijk kunnen laten verlopen. Elkaar niet verder uitknijpen, maar juist kijken hoe je elkaar in je kracht kunt zetten – dat is een heel andere manier van denken. Daarmee investeer je in elkaar op de lange termijn.”

“Deze manier van samenwerken vraagt dan ook om een heel open relatie. En dat levert mooie en inspirerende gesprekken op. Constructif kent de valkuilen van een woningcorporatie en daar hebben we het ook met elkaar over. Over en weer spiegelen we dingen – zo delen we bijvoorbeeld onze jaardoelen met elkaar – maar kunnen ook heel kritisch naar elkaar zijn. Het is zakelijk, maar tegelijk heel persoonlijk.”

Erik Stam
Directeur Innovatie
T: 06 - 18 50 99 67
E: estam@constructif.nl