Kwaasteniet en Groenendijk gaan verder onder één naam!

Op vrijdag 6 juli is het personeel van De Kwaasteniet Aannemersbedrijf en Groenendijk PGN Bouw op de hoogte gebracht van de voorgenomen fusie tussen beide bedrijven. Deze fusie zal op 28 september 2018 plaatsvinden; op die dag wordt ook de naam van de nieuwe organisatie bekendgemaakt.

Verleden

In 2015 is de samenwerking van De Kwaasteniet Aannemersbedrijf en Groenendijk PGN Bouw gestart. Met Bewust Samen Beter zijn we een weg ingeslagen waarin onze drie kernwaarden: kennisdeling, innovatie en realiserend vermogen op elk niveau tot bloei komen. Een werkklimaat waarin continu verbeteren en het managen van wederzijdse verwachtingen leidend zijn.

Heden

Nu, 3 jaar later, zijn we samen klaar voor de volgende stap. Onze hechte samenwerking wordt voortgezet en heeft ertoe geleid dat op 28 september 2018 De Kwaasteniet en Groenendijk zullen gaan fuseren in een nieuwe organisatie met een nieuwe naam.

Toekomst

Deze nieuwe organisatie resulteert in een onderneming waarin kennis en kunde maximaal geborgd zijn en wij, nog meer dan voorheen, een partner voor onze klanten kunnen zijn. Door het bundelen van onze krachten en onze specifieke competenties zullen wij een sterke speler in de markt zijn, met de betrouwbare dienstverlening die u van ons gewend bent.