Minder CO2-uitstoot door vervoer over water

Gisteren is onder toeziend oog van alle betrokken partijen een nieuwe lading bouwafval afgevoerd over de grachten van Leiden. Bouwcombinatie Cluster Zuid, bestaande uit Constructif en Kuijpers, werkt hier aan de renovatie van Cluster Zuid, een project van Universiteit Leiden. In een Living Lab werd door samenwerking van verschillende partijen onderzocht hoe goederen en bouwafval zonder uitstoot via water afgevoerd kunnen worden. Dit zorgt voor minder verkeer door de smalle straten in de binnenstad en veel minder CO2-uitstoot.

Living Lab
Om ervaring op te doen in de dagelijkse praktijk en innovatieve oplossingen te ontwikkelen, is tijdens de renovatie van Cluster Zuid een zogenaamd ‘Living Lab’ ingericht. Hierin werkt Combinatie Cluster Zuid samen met de Universiteit Leiden, Topsector Logistiek, Circle Line Logistics, Renewi en studenten van Hogeschool Rotterdam samen. Provincie Zuid-Holland, Constructif, Circle Line Logistics en gemeente Leiden hebben dit Living Lab gefaciliteerd en ondersteund.

Vervoer over water
Binnen het Living Lab stonden drie thema’s centraal: opslag en overslag in hubs aan de rand van de stad, vervoer over water vanaf de hub tot aan de bouwplaats en uitstoot op de bouwplaats zelf. Eén van de belangrijkste resultaten is dat met behulp van een elektrische kraan op de bouw de afvalcontainers over de weg worden gehesen en in een laadbak van een elektrische duwboot worden getild. De containers worden vervolgens over water zonder uitstoot naar een overslaglocatie buiten de stad vervoerd en vanuit daar verder afgevoerd.

Vervolg
Het Living Lab heeft laten zien dat er toekomst zit in het gebruik van het water in Leiden voor goederenvervoer. Ashley North, wethouder van de Gemeente Leiden (Klimaat, Mobiliteit en Financiën): “Om Leiden verkeersveilig, leefbaar en bereikbaar te houden, willen we het verkeer in onze binnenstad anders organiseren. Onder andere vervoer over water kan een grote bijdrage leveren aan een gezonde en veilige binnenstad. Het uitproberen in de praktijk heeft laten zien dat het kan, en dat het werkt! Ik ben trots op alle partijen die dit hebben onderzocht en kijk met belangstelling uit naar het vervolg.”

Ook vanuit bouwcombinatie Cluster Zuid zijn we trots op het resultaat en zien we kansen voor het vervoer over water. Erik Stam, algemeen directeur van Constructif: “Wij werken veel in binnenstedelijk gebied en steden willen zwaar vrachtverkeer in het centrum van de stad het liefst vermijden. Vervoer over water is daarom een mooi alternatief. Daarnaast moet een bouwplaats klein, compact en vooral veilig zijn. Met een hub buiten de stad creëren we extra ruimte en worden bouwmaterialen centraal vanaf de hub naar de bouwlocatie vervoerd. Door het vervoer centraal te managen rijdt er minder vrachtverkeer van verschillende leveranciers door de stad.”

Onderzoek van studenten

Naast het Living Lab kregen drie studenten van de Hogeschool Rotterdam de kans om hier verder onderzoek naar te doen. De studenten zijn met veel enthousiasme aan de slag gegaan en hebben een video opgenomen waarin ze de resultaten van hun onderzoek delen. Bekijk de video hieronder.


Foto’s: Buro JP