Constructief herstel galerijvloeren en balkons Banckertplein

PROJECTKENMERKEN

  • Woongebouw met 192 woningen
  • Galerijwoningen met balkons
  • Aanbrengen tijdelijke hulpconstructie
  • Werkzaamheden in korte tijd gerealiseerd
  • Galerij- en betonvloeren versterkt met extra stalen staven versterkt in vloer
  • Nieuwe antisliplaag aangebracht
  • Gezamenlijk gewerkt met partijen aan oplossing

PROJECTOMSCHRIJVING

In samenwerking met woningcorporatie Rhiant uit Hendrik Ido Ambacht en een constructeur heeft Constructif een constructief onderzoek uitgevoerd naar galerijen en balkons van 192 woningen aan het Banckertplein. Er is onderzoek gedaan naar de aanwezige onder- en bovenwapening in de galerij en balkonvloeren. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de SBR publicatie 248 “constructieve veiligheid van uitkragende galerijplaten”. Constructif heeft de regie gevoerd voor dit onderzoek. Uit het onderzoek is gebleken dat de wapening in de vloeren niet op de juiste hoogte ligt.

Wegens de uitkomst van het onderzoek is Constructif binnen 5 dagen gestart met het aanbrengen van een tijdelijke hulpconstructie. De galerijen en balkons zijn op een tijdelijk nieuwe fundering gestempeld. Deze werkzaamheden zijn in zeer korte tijd gerealiseerd wat een strakke planning en coördinatie behoeft.

Vanaf januari 2017 zijn de werkzaamheden gestart. De galerij- en balkonvloeren worden met extra stalen staven in de vloer versterkt. Na het aanbrengen van de stalen staven is een nieuwe antisliplaag aangebracht.

SAMENWERKING

Rhiant, Constructif, Hageman Constructeur en partner hebben na het plaatsen van de hulpconstructie gezamenlijk  gewerkt aan een nieuwe oplossing zodat het complex voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. De constructieve werkzaamheden op balkons en de galerijen zijn uitgevoerd. De volgende stap is gezamenlijk het dak constructief aanpakken.

RESULTAAT

Onze kracht: flexibiliteit, adequaatheid en slagvaardig reageren komt in dit project duidelijk naar voren.