ENERGETISCHE MAATREGELEN EN ONDERHOUD ROTTERDAM

Projectkenmerken

 • Project uitgevoerd in bewoonde toestand
 • Bewonerscommunicatie en begeleiding gedurende het project
 • 70% akkoord van bewoners gerealiseerd
 • Vervangen bestaande beglazing door HR++
 • Asbestsanering borstweringspanelen en asbesthoudende vloer afwerkingen
 • Vervangen bestaande borstweringspanelen door geïsoleerde panelen RC 3.5
 • Isoleren onderzijde betonvloer in souterrain (bergingen)
 • Isoleren kruipruimte begane grond woningen
 • Na-isoleren spouwmuren
 • Vervangen tochtweringen draaiende delen
 • Vervangen collectieve cv-installatie door aansluiting op warmtenet Vattenfall met individuele afleverset per woning
 • Vervangen collectief leidingwerk cv installatie naar de woningen
 • Vervangen cv-installatie in de woningen (leidingwerk en radiatoren)
 • Aanbrengen individuele CO2 gestuurde MV-installatie per woning
 • Gasloos maken van de woningen
 • Schilderwerk houten kozijnen van de woningen en algemene ruimte
 • Vervangen algemene verlichting door LED gehele complex
 • Keuken en badkamer renovaties
 • Vernieuwen en uitbreiden centrale entree gebied
 • Moderniseren trappenhuizen en algemene ruimten
 • Herindelen bergingen in souterrain
 • Vernieuwen voorgevel in de vorm van een klimaat gevel
 • Galerijvloeren ophogen

Projectomschrijving

In Rotterdam-Zuid heeft Constructif als hoofdaannemer onderhoud en energetische verbeteringen aan het complex Korperstein uitgevoerd. De gehele projectcoördinatie viel onder de verantwoordelijkheid van Constructif. Ten doel van de werkzaamheden stond het wooncomplex klaar te maken voor de toekomst incl. aansluiting op het warmtenet.De woningen zijn ter aansluiting op het warmtenet voorzien van een individuele afleverset. Door het isoleren van spouwmuren, kruipruimten, vervangen van borstweringspanelen en het vervangen van beglazing, is het wooncomplex optimaal verduurzaamd.

Naast de verduurzamingsmaatregelen aan het complex, is asbest gesaneerd en zijn diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, zoals schilderwerkzaamheden en keuken- en badkamerrenovaties. Ten behoeve van de toegankelijkheid is de entree van het complex vernieuwd en uitgebreid, waardoor tevens de uitstraling van het complex is gemoderniseerd. Het gehele project is in bewoonde staat uitgevoerd, waarbij Constructif verantwoordelijk was voor de bewonerscommunicatie en -begeleiding gedurende het project.

Samenwerking

Als bouwteampartner was Constructif verantwoordelijk voor het maken van het ontwerp, de prijsvorming en ook de realisatie van de verduurzaming. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden was Constructif als hoofdaannemer van het project verantwoordelijk voor de gehele projectcoördinatie, waaronder ook de werkzaamheden van neven- en onderaannemers. Tijdens de werkvoorbereidingsfase zijn met betrokken partijen planningssessies gehouden, met als doel de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk op elkaar af te stemmen om de bouwtijd te minimaliseren zodat overlast aan bewoners tot een minimum werd beperkt.

Gedurende de uitvoering werd de voortgang en de planning dagelijks bewaakt, en tijdens de tweewekelijkse bouwvergaderingen besproken, waardoor tijdig bijgestuurd kon worden indien dit nodig was. Voor de borging van de planning en kwaliteit werd dagelijks toezicht gehouden op de uitvoering en naleving op gemaakte contractuele afspraken en de brandveiligheidseisen. De dagelijkse planning en voortgang werd op de bouwplaats tijdens de dagstart besproken met de vaklieden. Om hinder voor bewoners te voorkomen, zijn zij gedurende het gehele project tijdig door middel van bewonersbrieven op de hoogte gesteld van de geplande werkzaamheden. We informeerden onder andere over het soort werkzaamheden en de planning, waardoor de bewoners volledig op de hoogte waren en zich konden voorbereiden op de uit te voeren werkzaamheden.

Resultaat

Het woongebouw in Rotterdam-Zuid was aan een flinke opknapbeurt toe, om in de toekomst op een energetisch verantwoorde en comfortabele wijze onderdak te bieden aan de bewoners van het complex. Hiervoor is het complex maximaal verduurzaamd door de warmteweerstand Rc-waarde van de buitenschil op te waarderen. Diverse  maatregelen, zoals woningen afkoppelen van gas dragen bij aan de transitie naar gasloze complexen. Tijdens de verduurzaming zijn tevens de nodige onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, zoals schilderwerk en keuken- en badkamerrenovaties. Het oude ketelhuis op het dak van het complex is gestript en met de vrijgekomen oude delen van de vliesgevel is de bestaande gevel opnieuw opgebouwd. Een mooie circulaire invulling en hergebruik van deze authentieke gevel. Dankzij de energetische verbeteringen van de woningen is het  energielabel D opgewaardeerd naar energielabel A/B.