HERINRICHTING DEPARTEMENT ELEKTROTECHNIEK, WISKUNDE EN INFORMATICA TU DELFT

PROJECTKENMERKEN

  • Bestaande stalen (hoofd)draagconstructie voorzien van brandvertragende betimmeringen;
  • (Vlucht)trappenhuizen voorzien van brandvertragende stalen puien;
  • Klimaatgevel voorzien van nieuwe borstweringsbetimmeringen en vensterbanken;
  • Plaatsen van MS-wanden, MS-drukschotten, glazen systeemwanden en HPL-deuren;
  • Systeem- en glaswanden voorzien van privacy folie;
  • Toepassen van systeemplafonds in werkruimten;
  • Toepassen van een houten lattenplafond in de verkeersruimten;
  • Diverse vloerstofferingen, waaronder tapijttegels, marmoleum en ESD-vloeren;
  • Maatwerk pantry’s aangebracht;
  • Circulair hergebruik van materialen door oude minerale plafondplaten als isolatie in nieuwe wanden toe te passen.

Projectomschrijving

In opdracht van de TU Delft CRE hebben wij in 2020, 2021 en 2022 de uitvoering verzorgd voor de bouwkundige verbouwingswerkzaamheden van EWI hoogbouw, faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (gebouw 36) gelegen op de campus van de TU Delft. Het betrof bouwkundige en installatietechnische renovatiewerkzaamheden. Er is voor gekozen om deze verbouwing in 3 fases uit te voeren zodat de overige verdiepingen in gebruik konden blijven tijdens de verbouwing. Hiervoor was het noodzakelijk om geluid producerende werkzaamheden binnen bepaalde tijdsblokken uit te voeren, stofschotten te plaatsen en afspraken te maken over gebruik van liften om hiermee overlast voor de gebruikers te voorkomen of zoveel als mogelijk te minimaliseren. Ten tijde van deze verbouwing heeft de TU ook de liften laten renoveren. Duurzaamheid, circulariteit, CO2 uitstoot en LCC waren belangrijke onderwerpen tijdens dit project.

Samenwerking

Nauwe samenwerking en transparantie waren tijdens de voorbereiding en realisatie van dit project noodzakelijk. Het bouwteam, bestaande uit de opdrachtgever, architect (interieur en exterieur), constructief- en Installatietechnische adviseurs en diverse (onder)aannemers, moest vooraf talloze beslissingen over de planning, prioriteiten, fases ed nemen.

Daarbij kregen we ook te maken met de COVID-pandemie. Dit heeft gezorgd voor uitdagingen ten aanzien van de bezetting en het verkrijgen van materialen. Een planning is altijd onderhevig aan wijzigingen gedurende een project, maar COVID heeft dit naar een hoger niveau getild! Alle werkzaamheden moesten op elkaar afgestemd worden, omdat ook alle installaties zijn vervangen. Samenwerking en communicatie met de andere bouwteamleden was hierdoor essentieel.

Resultaat

Met de renovatie hebben we EWI hoogbouw kunnen opwaarderen naar een veilige en plezierige omgeving om in te leren, samen te werken, onderwijs te geven en te volgen en samen te komen. Met de nieuwe installaties zullen de gebruikers zich in de winter en zomer comfortabel voelen in het gebouw. De nieuwe omgeving en eigentijdse uitstraling oogt modern en warm en dat zie je terug in het gebruik door zowel studenten als medewerkers.

We zien ook dat de ruimte beter schoon te houden is en dit komt weer ten goede aan de hygiëne. Al met al kijken we terug op een zeer constructieve en vruchtbare samenwerking. De klant is tevreden over de kwaliteit van het geleverde werk en heeft ter bevestiging hiervan een “Tevredenheidsverklaring” ingevuld en getekend. Dankzij de gezamenlijke inspanningen is het gelukt om dit project binnen de vooraf vastgestelde financiële, technische en planningskaders te realiseren.