Herinrichting gebouw A – Erasmus Universiteit Rotterdam

PROJECTKENMERKEN

  • Renovatie en herindeling 2.000 m2 kantoorruimten
  • Monumentaal Erasmus Building (gebouw A)
  • Pand in gebruik gedurende uitvoering werkzaamheden
  • Kwaliteitsborging en oplevering van werkzaamheden a.h.v. Snagstream
  • Renoveren stalen kozijnen en behoud van hardhouten glaslatten
  • Vervangen van binnendeuren
  • Demonteren en hermonteren houten plafond delen t.b.v. inspectie luchtbehandelingsinstallatie
  • Opwaarderen van luchtbehandelingsinstallatie

PROJECTOMSCHRIJVING

In het monumentale Erasmus Building (gebouw A) heeft Constructif diverse kleine verbouwingen uitgevoerd. In het gebouw zijn ruimten voor academische plechtigheden en afstuderen. Ook het College van Bestuur en de Algemene Bestuursdienst bevinden zich in het pand. Gedurende de renovatie heeft Constructif voornamelijk aanpassingen in de indeling aangebracht en zijn verschillende installaties geïnspecteerd en vernieuwd. Zoals bijvoorbeeld de luchtbehandelingsinstallatie waarvoor eerst de plafonds, bestaande uit houten latten, geopend moest worden. Gezien het gebouw een gemeentelijk monument is, dienden authentieke details, zoals de stalen kozijnen met hardhouten glaslatten, behouden te blijven.

SAMENWERKING

Constructif heeft dit werk als hoofdaannemer uitgevoerd. Tijdens het project heeft Constructif de werkzaamheden gecoördineerd en er op toe gezien dat afspraken worden nagekomen. Het pand was tijdens de werkzaamheden in gebruik waardoor de uitvoering extra uitdagend was.

De planning van de werkzaamheden is in goed overleg afgestemd met gebruikers van het pand en de opdrachtgever. Door tijdig en helder over de werkzaamheden te communiceren is het overlast tot een minimum beperkt gebleven.

RESULTAAT

Aan het monumentale Erasmus Building, ook bekend als gebouw A, heeft Constructif diverse kantoorruimte gerenoveerd en is voor delen van het kantoor een nieuwe indeling gerealiseerd. Dit verdeeld over vier bouwlagen. De verbouwing en renovatie heeft als resultaat een beter functioneerde installatie en een nieuwe indeling voor de gebruiker.