Herinrichting kantoorgebouw TNO

PROJECTKENMERKEN

 • Volgens het programma van eisen van TNO
 • Design & Build aanpak
 • Confergentiefase toegepast
 • Realisatie van een confidentieel kantoordeel
 • Werken onder geclassificeerde omstandigheden
 • Coördinatie nevenaannemers
 • LEAN plannen
 • Gebruik van Snagstream
 • Metselwerk wanden en stabiliteitswanden
 • Glazen systeemwanden
 • Nieuwe aluminium gevelkozijnen
 • Tegelvloeren en PVC vloeren
 • MS wanden
 • Vervangen houten deurkozijnen
 • Aanpassen toiletgroepen
 • Systeemplafond
 • Complete E – en W installatie
 • Asbestsanering
 • Verwijderen van betonnen wanden

 

PROJECTOMSCHRIJVING

In opdracht van TNO transformeerde Constructif een kantoorgebouw aan de Leeghwaterstraat in Delft. Alle bestaande binnenwanden en gevelkozijnen zijn gesloopt en een gehele nieuwe indeling werd gerealiseerd met glazen systeemwanden, metalstud wanden waaraan diverse specifieke geluidseisen werden gesteld, nieuwe plafonds en vloeren en een nieuwe E-en W-installaties. Tevens werd er een nieuw laboratorium gecreëerd. Deel van het werkgebied betrof een confidentieel gebied waaraan bijzondere veiligheidseisen werden gesteld. Door de vele glazen systeemwanden krijgen de nieuwe werkplekken een open karakter. De gevelkozijnen zijn vernieuwd.

SAMENWERKING

De nieuwe indeling is gerealiseerd via een Design & Build-aanpak, waarbinnen we, zonder beschikbare bestekstukken, middels eigen inbreng en engineering de opdrachtgever inhoudelijk op voorhand konden informeren over de diverse mogelijkheden, en dit terwijl het pand deels in gebruik bleef. Uniek in dit project was de convergentiefase, waarin wij de diverse mogelijkheden konden overleggen en mogelijkheden nagaan. Zo waren wij in staat de opdrachtgever op voorhand en tijdens de bouw, zonder bestekstukken, inhoudelijk en financieel inzicht te geven, en te blijven geven. Bijzonder was dat een deel van het werk een beveiligde omgeving betrof waarvoor specifieke veiligheidsregels golden, zo specifiek dat niets op papier mocht staan.

Middels periodieke afstemming vooraf en tijdens de bouw zorgden we ervoor dat onze diensten steeds optimaal aansloten op de wensen en behoeften van de opdrachtgever en de gebruikers. De lijnen waren letterlijk kort: het werkgebied van ons was deels het werkgebied van de gebruiker en voor overleg waren wij altijd beschikbaar.

In uitvoering werkten wij nauw samen met de opdrachtgever, architect, installatietechnisch adviseur en vaste onderaannemers om de opdrachtgever te ontzorgen. Via een wekelijks overleg werden alle aandachtspunten, wensen en eisen besproken, behandeld en bepaald.
Middels LEAN planning hadden we op dagelijkse basis intern en extern overleg met alle betrokken partijen. Zo waren wij in staat om ook externe partijen m.b.t. veiligheidszaken en installatiewerk te informeren en te integreren in ons bouwproces. Met Snagstream hielden wij, en de opdrachtgever, overzicht over de stand van zaken, de wijze waarop en de afhandeling van specifieke onderdelen, inclusief de oplevering.

RESULTAAT

Opdrachtgever wilde het gebouw eind maart laten accrediteren door de veiligheidsdienst en aansluitend inhuizen, Constructif heeft dat doel succesvol gerealiseerd. Opdrachtgever TNO liet ons meerdere malen weten zeer tevreden te zijn over het voorbereidingstraject, het verloop van de werkzaamheden de kwaliteit van het gerealiseerde.