Herinrichting N-gebouw, TNO Delft

PROJECTKENMERKEN

  • Renovatie van 508 m²
  • Demonteren binnenwanden
  • Vernieuwen van vloeren en plafonds
  • Glazen systeemwanden
  • Uitbreiden bestaande E-installaties
  • Vernieuwen verlichting
  • Pand volledig in gebruik tijdens werkzaamheden
  • Gefaseerde uitvoering

PROJECTOMSCHRIJVING

In opdracht van TNO–Nederland heeft Constructif bestaande kantoorruimte gerenoveerd en gemoderniseerd. Gedurende het project was het pand volledig in gebruik, wat extra uitdaging met zich meebracht. Gebruikers mochten zo min mogelijk hinder ondervinden. Om dit te realiseren, is gefaseerd te werk gegaan en was tussentijdse verhuizing van de werkplaatsen noodzakelijk.

SAMENWERKING

Constructif heeft gedurende het project de volledige coördinatie over het project gehad. Tussentijds en periodiek is er met gebruikers overlegd om overlast tot een minimum te beperken. De bouwwerkzaamheden zijn gefaseerd uitgevoerd, zodat gebruikers niet belemmerd werden in hun eigen werkzaamheden. Het was hiervoor wel noodzakelijk om tussentijds de werkplaatsen van de gebruikers te verhuizen. Gebruikers hebben aangegeven zeer tevreden te zijn over de manier waarop zij tijdig werden betrokken en zijn geïnformeerd over de werkzaamheden. Dit leidde tot een succesvol en soepel verloop van het project.

RESULTAAT

De kantoorruimte in het pand van TNO- Nederland, aan de Stieltjesweg in Delft, is gerenoveerd tot moderne en lichte kantoorruimte. Door de glazen wanden krijgt de kantoorruimte een modern en transparant karakter.