Interne verbouwing PGB Pensioendiensten, Amstelveen

PROJECTKENMERKEN

 • Moderniseren van bestand kantoorgebouw
 • 877 m2 verhuurbare vloeroppervlakte
 • Herindelen kantoorgebouw
 • Realiseren diverse kantoorruimten, -tuinen, flexplekken en eet- en werkcafé
 • Verdiepingen afgewerkt volgens stijlgids (iedere verdieping in een andere kleurstelling)
 • Nauwe samenwerking en afstemming met groot aantal derden
 • Vloeren met spanwapening
 • Circulair hergebruik van plafonds en vloeronderdelen
 • Openen atriums (kozijnen verwijderen)
 • Plaatsen unieke open, stalen trappen in atriums
 • Afwerkingen met akoestische beplating
 • Vernieuwen van volledige dakbedekking
 • Realiseren ‘zwevend’ buitenterras
 • Vernieuwen drainagesysteem
 • Bestraten en herinrichten buiten terrein
 • Sloopwerk, installaties, gevelkozijnvervanging, interieur en (keuken)inrichting door derden

PROJECTOMSCHRIJVING

In opdracht van PGB Pensioendiensten renoveerde Constructif het kantoorgebouw in Amstelveen. Het pand bevat een totaal verhuurbaar oppervlak (VVO) van 6.877 m2 verdeeld over zes bouwlagen. Nadat het pand (door derden) is gestript, heeft Constructif de verdiepingen heringedeeld. Hiervoor plaatsten we o.a. nieuwe wanden en voerden we werkzaamheden uit aan plafonds en vloeren en realiseerden we verschillende (gesloten) kantoorruimten en kantoortuinen. Het gebouw kenmerkt zich door twee verschillende bouwdelen die worden verbonden door een midden zone. Ieder bouwdeel heeft een eigen atrium. Deze heeft Constructif gerealiseerd door diverse kozijnen te verwijderen.

Te midden van de atriums zijn unieke stalen, open trappen geplaatst die toegang geven tot de verdiepingen. Naast interieurwerkzaamheden is het dak volledig gerenoveerd en is het buitenterrein opnieuw ingericht. Het buitenterrein heeft circa 100 parkeerplaatsen.

CIRCULAIR BOUWEN

Vanwege de duurzaamheidswens vanuit de klant is zoveel mogelijk bouwmateriaal tijdens het project hergebruikt. Vanuit deze milieubewuste doelstelling is onder andere de keldervloer met bestaande vloerbedekking bekleed en zijn zo veel mogelijk plafonds gehandhaafd en hergebruikt.

SAMENWERKING

Bij dit werk waren verschillende partijen betrokken. In combinatie met een zeer strakke planning vergde dit van alle partijen een flexibele houding en nauwe samenwerking. Constructif heeft het voortouw tijdens de samenwerking met de overige partijen op zich genomen door een optimale coördinatie inhoud te geven. Samen met onder andere de installateurs heeft Constructif de planningen tijdens de voorbereiding opgesteld om werkzaamheden zoveel mogelijk o.b.v. de Lean principes aan elkaar aan te laten sluiten. Dit resulteerde onder andere in een fijne samenwerking en een soepel verloop van werkzaamheden. Om de gewenste uitstraling binnen de bestaande constructie te realiseren is tijdens het project veel afgestemd met de architect en constructeur. De strakke planning en de hoeveelheid van (meer)werk vroeg om een flexibele houding en groot realiserend vermogen. Om de planning te borgen is hiervoor onder andere tijdens de bouwvak doorgewerkt.

RESULTAAT

Het resultaat van de renovatie is een volledig gemoderniseerd, opgefrist en multifunctioneel kantoor met een werkruimte voor circa 300 medewerkers. Door de generieke indeling is een flexibele werkomgeving ontstaan. Binnen het kantoorgebouw zijn verschillende ruimtes gecreëerd zoals stilteruimtes, teamruimtes, belplekken, informele overlegplekken en brainstormruimtes. Iedere verdieping is uitgevoerd in één van de kleuren uit de PGB stijlgids. Om het werkplezier te vergroten, is het kantoor open en licht, en aangekleed met veel groen.

Het linker bouwdeel is ingericht voor ontvangst en hospitality. Er is een eet- en werkcafé die toegang biedt tot het buitenterras aan de zuidzijde van het gebouw.  De rechtervleugel is een ontmoetingsgebied, met verschillende vergader-, brainstorm-, presentatie- en overlegruimtes. Centraal in dit rechter bouwdeel bevindt zich een plek voor informeel overleg, aanlanden en flexwerken. Ten behoeve van een transparante en open verbinding is in beide atria een nieuwe open trap geplaatst. Deze verbinden de begane grond en de verdiepingen met elkaar, zodat de medewerkers van PGB Pensioendiensten op basis van de gewenste uitstraling op een prettige wijze met elkaar kunnen samenwerken en communiceren.