Isoleren vloeren ca. 2.250 woningen

PROJECTKENMERKEN

 • Isoleren vloeren begane grond (kruipruimte)
 • 2.250 woningen
 • Bewoonde toestand
 • Ontwikkelen digitale opnametool voor inspecties
 • Vooraf inspecteren kruipruimtes d.m.v. digitale opnametool
 • Verzorgen van rapportages voor alle 2.250 woningen
 • 5% SROI van de loonsom
 • Vervangen van asbest vloerluiken
 • 9.150 m3 isolatieparels verwerkt
 • Gebruik van eco-vriendelijk isolatieschuim
 • Herstellen van leidingwerk
 • Wegpompen van water uit kruipruimten

PROJECTOMSCHRIJVING

In opdracht van Havensteder heeft Constructif bij 2.250 woningen de kruipruimtes gecontroleerd op toegankelijkheid, lekkende rioleringen, staat van het aanwezige leidingwerk, aanwezigheid van puin in de kruipruimte, aanwezigheid van asbest, soort en de staat van vloer op de begane grond. Voor deze inspectie ontwikkelde Constructif speciaal een digitale opnametool. Met deze tool is efficiënt de kruipruimte in beeld gebracht incl. de bijzonderheden die van invloed zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden. Te denken aan o.a. aanwezigheid van water in de kruipruimte, de afstand naar de kruipruimte vanaf de openbare weg (van invloed op de lengte van de slang waarmee de isolatieparels in de kruipruimte worden aangebracht).

Van alle inspecties werd door Havensteder een rapportage verlangd. Met de opnametool konden deze rapportages makkelijk worden gegenereerd. Voor Havensteder was het zelfs mogelijk om mee te kijken middels een inlog zodat men direct de resultaten van de inspectie kon inzien e.d. Na de gedane inspecties werd waar nodig vooraf leidingwerk hersteld en/of andere gebreken door Constructif verholpen waarna  vervolgens de kruipruimtes gereed waren om te isoleren. Deze woningen konden vervolgens ingepland worden.

Het productietempo lag op hoogtijdagen op 100 woningen per week. Op de geplande uitvoeringsdag werden de vloerisolatiekorrels middels bodemisolatie aangebracht.

Uit de inspecties bleek dat niet alle woningen ongeïsoleerd waren en/of geschikt voor het aanbrengen van bodemisolatie. Wanneer de kruipruimte dieper is dan 60 cm bijvoorbeeld, dan heeft bodemisolatie minder effect. Voor woningen zonder isolatie en een kruipruimte dieper dan 60 cm hebben we Havensteder geadviseerd om i.p.v. bodemisolatie, direct tegen de onderzijde van de vloer  Eco Friendly isolatieschuim aan te brengen als isolatie.

SAMENWERKING

Constructif heeft het project vanuit een aanbesteding verworven als opdracht. Mede door de ontwikkeling van de digitale opnametool konden we een transparante samenwerking met Havensteder inzetten. Door de opnametool ontstond direct inzicht in de opnamerapporten, inzicht in (eventuele) onvolkomenheden, overzicht van meer- en minderwerk overzichtelijk en werden woningen direct opgeleverd na afronden van werkzaamheden.

Dit betekende voor de opzichter van Havensteder dat hij steekproefsgewijs controle kon uitvoeren op de gedane opleveringen.

Door onze opnametool was het direct na de opname inzichtelijk wat de eventuele verrekeningen zouden worden t.o.v. de aanneemsom. Wekelijks ontstond een actueel financieel meer- en minderwerk overzicht. Met z’n groot aantal woningen (2.250 ) en even zoveel mogelijke afwijkingen, was dit voor Havensteder zeer waardevolle informatie. Hierdoor bleven zij financieel in control en hoefden zij geen budgetoverschrijding te verantwoorden.

RESULTAAT

Door Havensteder was de opdracht verstrekt om vanuit hun duurzaamheidprogramma een extra boost te geven aan de grote duurzaamheidsopgave waar Havensteder de komende jaren druk mee is. Namelijk de woningen binnen hun beheer energiezuiniger te maken. De inspanningen hebben er toe geleid dat de woningen beter geïsoleerd zijn en hierdoor energiezuiniger zijn geworden. Alle 2.250 woningen zijn grondig geïnspecteerd en voorzien van een inspectierapport. Werkzaamheden zijn zowel binnen budget en planning uitgevoerd.

In getallen uitgedrukt heeft het project geresulteerd in:

 • verwerking van 9.150 m3 isolatieparels verwerkt
 • aanbrengen van 2.250 m3 isolatieschuim (Eco Friendly)
 • wegpompen van 1.680 m3 water uit kruipruimtes
 • vervangen van 285 asbest vloerluiken
 • geheel vervangen van vloeren in acht woningen door de aanwezigheid van zwammen
 • gedeeltelijk vervangen van vloerbalken en bestrijden van zwammen in 11 woningen
 • herstellen van leidingwerk in 29 woningen (riool, gas- en waterleidingen)