NIEUWBOUW DATACENTRUM ROTTERDAM

Projectkenmerken 

 • Samenwerkingspartner bouwteamfase
 • Staalconstructie voor de hal geplaatst
 • Staalconstructie voor alle installaties aan de buitenzijde geplaatst
 • Sandwich gevels aangebracht
 • Kanaalplaatvloeren geplaatst
 • Bitumen dakbedekking aangebracht
 • Aluminium gevelkozijnen gemonteerd
 • Sandwich binnenwanden geplaatst
 • Trappenhuis met stalen trappen voorzien
 • Personen goederen lift aangebracht
 • Houten binnen kozijnen geplaatst
 • Kantoren voorzien van systeemplafonds
 • Luchtbehandelingsinstallatie geïnstalleerd
 • Sprinklerinstallatie geïnstalleerd
 • Brand en ontruimingsinstallatie geïnstalleerd
 • Koelinstallatie geïnstalleerd
 • Doorbraak naar het bestaande datacenter aangebracht
 • Aan luchtdichtheidseis voldaan

Projectomschrijving

In opdracht van NorthC Datacenters B.V. heeft Constructif een geheel nieuw datacentrum gerealiseerd. Nieuwbouw van een Datacenter met aan de voorzijde van het pand een staalconstructie voor het positioneren van alle installaties. Aan de straatzijde is een schijngevel gerealiseerd om alle installaties uit het zicht te houden. Uitdaging hierbij was de zeer korte bouwteam- en  uitvoeringsfase. De uitdagende doorlooptijd van het totale project mochten wij met het voltallige bouwteam en partners realiseren binnen de gestelde kaders waarbij gebruik is gemaakt van de LEAN-filosofie.

Samenwerking

Het Project is in bouwteam in samenwerking met Kuijpers Installaties B.V. en van Schie B.V. uitgevoerd. De stukken van waaruit Constructif de werkzaamheden heeft uitgevoerd hadden de DO status. Er heeft een intensief UO traject, voorafgaand aan de uitvoeringsfase door Kuijpers, Constructief en diverse Adviseurs plaats gevonden. Het bouwkundig BIM model is door Bureau Bouwkunde in opdracht van het bouwteam uitgewerkt in REVIT. Kuijpers heeft het installatietechnische uitvoeringsgereed ontwerp (UO) opgesteld. Het BIMis in tijdens de bouwteamfase meerdere malen beoordeeld op mogelijke clashes. Vanuit het BIM is een volledig geïntegreerd UO model gemaakt. Deze werkwijze heeft geresulteerd in een ongestoorde uitvoering, en zijn er nagenoeg geen issues n.a.v. het ontwerp tijdens de uitvoering ontstaan.

Een andere uitdaging was het heiwerk naast het bestaande Datacenter van NorthC. Dit Datacenter was tijdens de uitvoering volledig operationeel. Trillingen moesten zoveel mogelijk worden vermeden. Ook tijdens het maken van de doorbraak naar het bestaande datacenter is rekening gehouden met allerlei aanvullende voorzieningen om trillingen en met name stofoverlast uit te sluiten.

Resultaat

Het nieuwe Datacenter is in een zeer kort en intensief bouwteamtraject geëngineerd. Door de flexibele inzet van zowel opdrachtgever, adviseurs en de bouwteamleden is het project binnen de gestelde kaders op tijd gerealiseerd en opgeleverd. De verbeterde en lichte ruimtes zijn hoogwaardig afgewerkt en geven het pand een nieuwe toekomstbestendige waarde.