Onderhoud en energetische verbeteringen H.I. Ambacht

PROJECTKENMERKEN

 • Project uitgevoerd in bewoonde staat
 • Bewonerscommunicatie en begeleiding gedurende het project
 • 70% akkoord van bewoners
 • Vervangen bestaande beglazing door HR++uit
 • Asbestsanering beglazingskit
 • Vervangen bestaande borstweringspanelen door geïsoleerde panelen RC 3.5
 • Isoleren onderzijde betonvloer in souterrain ( bergingen )
 • Isoleren kruipruimte begane grond woningen
 • Naisoleren spouwmuren
 • Vervangen tochtweringen draaiende delen
 • Vervangen collectieve cv installatie
 • Voorbereiden collectieve cv installatie vooraansluiting op warmtenet d.m.v. monteren individuele afleverset per woning
 • Vervangen gehele collectieve leidingwerk cv installatie naar de woningen
 • Vervangen gehele cv binnen installatie in de woning ( leidingwerk en radiatoren )
 • Aanbrengen individuele MV installatie Co2 gestuurd per woning
 • Gasloos maken van de woningen
 • Aanbrengen PV panelen op het dak
 • Vervangen groepenkast in de woning en uitbreiden t.b.v. elektrisch koken en PV panelen
 • Schilderwerk houten kozijnen van de woningen en algemene ruimte
 • Vervangen algemene verlichting door LED gehele complex
 • Keuken renovatie geheel of enkel keukenblok vervanging i.v.m. elektrisch koken

PROJECTOMSCHRIJVING

In opdracht van Rhiant heeft Constructif onderhoud en energetische verbeteringen aan complexen uitgevoerd. Het doel van het project is om de wooncomplexen klaar te maken voor de toekomstige aansluiting op het warmtenet. De  woningen worden voorzien van een afleverset. Met de energetische verbeteringen krijgen de woningen gemiddeld een energielabel A/B.

SAMENWERKING

De woningen moeten uiterlijk in 2050 aardgasvrij zijn. Tijdens de planvorming werd duidelijk dat er binnen vijf jaar een warmtenet aansluiting voor het complex beschikbaar zal zijn. Constructif heeft naar aanleiding van deze informatie een aantal scenario’s geschreven waarbij een maximaal besteedbaar budget leidend is geweest voor de definitieve opdracht. In deze geschreven scenario’s is een doorkijk gemaakt naar gasloos 2050. Dit is zowel technisch en financieel uitgewerkt. Met deze scenario’s is de uiteindelijk opdracht tot stand gekomen door enkel no-regret maatregelen uit te voeren.

RESULTAAT

De complexen zijn maximaal verduurzaamd door de warmteweerstand Rc-waarde van de buitenschil op te waarderen. Hiervoor zijn maatregelen genomen welke een bijdrage leveren aan de transitie naar gasloze complexen. Doordat het warmtenet naar verwachting in 2023 in gebruik zal zijn, wordt de warmte nu nog opgewekt door cv-ketels (HR). Gemiddeld is voor 80% van de woningen label A en 20% label B van toepassing na uitvoering van de werkzaamheden. Tijdens de verduurzaming zijn tevens de nodige onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd zoals schilderwerk, keukenrenovaties en diverse maatwerk binnen pakketten.