Realisatie Catalysis Lab, Technische Universiteit Delft

PROJECTKENMERKEN

 • Nieuwbouw van een universitaire onderzoeklaboratorium
 • UAV-GC aannemingsovereenkomst
 • Volledige UO uitwerking en realisatie in bouwteam
 • Engineering en uitvoering ingevuld op basis van vooraf vastgesteld kwaliteit- en commissioningplan
 • Ontwerp constructief en installatietechnisch (grotendeels) in 3D
 • Vastlegging kwaliteitsborging en (tussentijdse) controle middels Snagstream
 • 675 m²  onderzoeks- en kantoorruimte
 • 8 explosieveilige betonnen bunkers met inhijsmogelijkheden
 • Voorbereidingslaboratorium voorzien van o.a. zuurkasten
 • MER/SER ruimte
 • NSA en Traforuimte (Joulz)
 • Diverse ATEX zones
 • Warmtepomp (Gebouw heeft Energielabel A++)
 • “Complexe” gas- en afzuiginstallatie incl. benodigde veiligheidsvoorziening t.b.v. diverse onderzoeksruimtes
 • Explosiedeuren ingewerkt in de betonnen bunkers
 • Aluminium gevelpuien, deels voorzien van lamellenrooster
 • Prefab gevelelementen
 • Dak voorzien van Betopor met meerzijdig afschot
 • Staalconstructie op het dak voorzien van lamellenrooster

PROJECTOMSCHRIJVING

In opdracht van de Technische Universiteit Delft (TU) realiseerde Constructif een 1-laags universitair nieuwbouw gebouw ten behoeve van onderzoek (katalyselaboratorium). Hiervoor zijn acht explosieveilige betonnen bunkers en diverse kantoorruimte gerealiseerd. De verschillende ruimten zijn voorzien van de benodigde installatie- en veiligheidsvoorzieningen.

SAMENWERKING

Het uitvoeringsontwerp is uitgewerkt in bouwteamverband en als hoofdaannemer heeft Constructif gedurende het project nauw samengewerkt met alle betrokken partijen. De coördinatie van de installatiewerkzaamheden viel hiermee ook onder de verantwoordelijkheid van Constructif.

Gedurende het project zijn gezamenlijke engineeringsessies gehouden en is periodiek met elkaar (bouwteam en uitvoerende partijen) overlegt. De nauwe samenwerking maakte het mogelijk om tijdens de uitvoering, de aanvullende wens voor een warmtepomp tijdig in te passen en te realiseren tijdens de realisatiefase. Ook de gehele gebouwschil is tijdens de realisatie in samenwerking met de architect nader ingevuld.

Het beoogde resultaat is bewaakt op basis van het kwaliteits- en commissioning plan, waarbij Snagstream is gebruikt om de geleverde kwaliteit vast te leggen. Om de kwaliteit te borgen was Constructif ook beheerder van de gezamenlijke projectdocumentatie middels Docstream. Hiervanuit is het zeer uitgebreide opleverdossier uiteindelijk samengesteld.

RESULTAAT

Het nieuwe onderzoeksgebouw van de TU Delft is een strak ontworpen laboratorium waar de onderzoek wordt uitgevoerd naar katalyse reacties. Een modern, overzichtelijk en veilige werk- en onderzoeksomgeving dat voldoet aan de wensen van de opdrachtgever en nodige bouw- en veiligheidseisen. Het gebouw is opgeleverd met een A++ energielabel. De beschikbare fysieke ruimte en de engineering van de complexe installaties in combinatie met een betonconstructie die explosies moet kunnen weerstaan, maakten het project extra uitdagend.