Realisatie en renovatie dierenzorgcentrum Louterbloemen, Dordrecht

PROJECTKENMERKEN

 • Uitwerking VO en technische omschrijving naar uitvoeringsgereed ontwerp (UO)
 • Herindelen bestaande bouw t.b.v. multifunctioneel kantoorpand
 • Sloopwerkzaamheden bestaande bouw
 • Renovatie 400 m2 bestaande bouw
 • Hei- en funderingswerkzaamheden
 • Realiseren nieuwbouw 1.133 m2
 • Plaatsen metal-stud wanden
 • Kalzandsteen wanden
 • Vernieuwen E- en W- installaties
 • Stuc- en schilderwerkzaamheden
 • Installeren honden- en kattenkennels
 • Lucht- en muisdicht afwerken t.b.v. ongediertebestrijding
 • Gevelafwerking nieuwbouw d.m.v. Fort systeem beplating
 • Specifieke bemonstering i.r.t. de functie van het gebouw gedurende het project t.b.v. materiaal- en detailleringskeuze
 • Betrokken bouwkundige bouwpartner van het bouwteam
 • Coördinatie onder- en nevenaannemers
 • Gefaseerde uitvoering b.v. het gebruik tijdens de werkzaamheden
 • Pand in gebruik gedurende het project

PROJECTOMSCHRIJVING

In opdracht van Stichting Dierenzorgcentrum Louterbloemen realiseerde Constructif de nieuwbouw en de renovatie van het dierenasiel in Dordrecht. Om het asiel operationeel te houden tijdens de verbouwing, is de renovatie en nieuwbouw gefaseerd uitgevoerd. In de eerste fase is 1.133 m2 nieuwbouw gerealiseerd, waarna we vervolgens de bestaande bouw renoveerde.

Binnenin zijn de bestaande gebouwen volledig gestript en opnieuw opgebouwd. Hierbij is zoveel als mogelijk gelet op hergebruik van materialen.

Nadat de gebouwen volledig waren gestript, heeft Constructif een nieuwe indeling gerealiseerd ten behoeve van een multifunctioneel kantoorpand, een verblijf voor kleine knaagdieren en vogels en een trainingsruimte. De bestaande bouw is met de nieuwbouw verbonden dankzij de nieuwe entree. De nieuwbouw bestaat onder andere uit nieuwe kennels waar honden en katten worden opgevangen.

SAMENWERKING

Constructif maakte als bouwkundig partner deel uit van het bouwteam en voegde zich onder andere naast de architect, het projectbureau, de bouwfysisch adviseurs en installateurs, de opdrachtgever en eindgebruiker. Gezamenlijk is het voorlopige ontwerp (VO) en de technische omschrijving uitgewerkt tot het uitvoeringsgereed ontwerp (UO).

Gedurende de bouwteamfase heeft er een optimale samenwerking plaatsgevonden en is  structureel overleg gevoerd. Een belangrijke eis aan het ontwerp was dat bepaalde ruimten lucht- en muisdicht dienden te worden afgewerkt in verband met diervoeding en eventuele ongedierte. Dit was een flinke uitdaging omdat we tegelijkertijd ook rekening dienden te houden met de ventilatie en klimaatbeheersing binnen het pand. Hiervoor was input vanuit de eindgebruiker en directievoerders essentieel, welke op een constructieve en innovatieve wijze heeft mogen plaatsvinden.

De nauwe samenwerking en korte lijnen hebben geleid tot een haalbaar plan dat binnen het gestelde budget paste en voldoet aan de kwalitatieve en wettelijke eisen en wensen vanuit de opdrachtgever. Het project is voorspoedig verlopen en tijdig en naar tevredenheid afgerond.

RESULTAAT

Het oorspronkelijke dierenzorgcentrum is opgericht en gebouwd in 1969. In de voormalige vorm voldeed het dierenasiel niet aan de wettelijke eisen die in zijn gegaan vanaf 2020. Door de renovatie en uitbreiding middels nieuwbouw, zijn nieuwe kennels voor honden- en kattenopvang  gerealiseerd, waardoor meer ruimte is ontstaan voor de opvang van onder andere katten en honden.

Het resultaat van de renovatie en nieuwbouw is een modern dierenzorgcentrum waar men zich weer jaren kan inspannen voor het dierenwelzijn in de regio Drechtsteden.

Een eindresultaat waar zowel de opdrachtgever en Constructif trots op zijn!