Realisatie studie-eilanden Universiteit van Amsterdam

PROJECTKENMERKEN

 • Realisatie hangende studie-eilanden in bestaande hal
 • Betrokken bouwkundige partner bij technische uitwerking ontwerp middels deelname aan bouwteam
 • Onderzoekshal met laboratoria/ testopstellingen in gebruik gebleven
 • Stof-arm werken i.v.m. gevoelige apparatuur
 • Constructieve aanpassingen aan dakspanten t.b.v. nieuwe hangende eilanden
 • Bouwen in twee fasen i.v.m. uitbraak COVID-19
 • Fase 1: realisatie en ophangen stalen eilandframes
 • Fase 2: bekleden en afbouwen eilanden
 • Stalen cascoframes op de (hal)vloerniveau opgebouwd en in het geheel zwevend gemonteerd aan stalen pendels aan de bestaande betonnen hoofddraag- constructie.
 • HSB prefab elementen in eigen werkplaats geprefabriceerd en op locatie gemonteerd
 • Complete afbouwpakket (o.a. wand- en vloerafwerkingen, meubilair)
 • Aanbrengen loopbruggen naar gang eerste verdieping

PROJECTOMSCHRIJVING

In opdracht van de Universiteit van Amsterdam heeft Constructif binnen een bestaande, in gebruik zijnde, onderzoekshal een drietal studie-eilanden opgehangen. Deze eilanden zijn middels stalen pendels aan de betonnen dakspanten van de hal gemonteerd. Het project is in twee fasen uitgevoerd. De stalen geraamtes van de drie eilanden zijn op de vloer van de hal in elkaar gemonteerd. Vervolgens zijn deze middels een loopkraan en hoogwerkers omhoog gehesen en gemonteerd op de eerste verdieping, waarna het hulpstaal op hoogte is gemonteerd.

In de tweede zijn de eilanden voorzien van prefab casettevloerpanelen en HSB-buitenwanden. Tevens zijn de eilanden afgewerkt met wand- en vloerafwerkingen en heeft Constructif de maatwerk meubilairbladen gemonteerd. Bovenop de bestaande hal is een nieuwe luchtbehandelingskast geplaatst, welke de nieuwe studiewerkplekken voorziet van frisse lucht.

SAMENWERKING

Constructif heeft als bouwkundig hoofdaannemer deelgenomen aan het bouwteam, waarbij Constructif verantwoordelijk was voor de gehele coördinatie en aansturing van werkzaamheden. Ook de coördinatie en aansturing van werkzaamheden door onderaannemers behoorde tot onze verantwoordelijkheid.

Gezien de bestaande onderzoeksfaciliteiten in de hal in gebruik bleven, was er een nauwe samenwerking en communicatie benodigd met de gebruikers. Hiervoor heeft Constructif een wekelijks gebruikersoverleg gehouden, waarbij de medewerkers en onderzoekers werden geïnformeerd en gehoord.

Om de kwaliteit gedurende het project te borgen is gebruik gemaakt van Snagstream. Vanaf de nul-opname tot aan oplevering. In verband met de projectplanning vond iedere twee weken overleg plaats met het bouwteam. Hierbij waren zowel de bouwdirectie en adviseurs aanwezig als gebruikers en onderaannemers. Daarnaast werd om de week met de bouwdirectie en de gebruiker overlegd,  om de voortgang van het project te bespreken. Hierdoor kon tijdig ingespeeld worden op aanvullende wensen vanuit de gebruiker en of onvoorziene omstandigheden.