Realisatie laboratoria – Technische Universiteit Delft

PROJECTKENMERKEN

 • Pand (deels) in gebruik
 • Als hoofdaannemer betrokken bij bouwteam
 • Planning sessies middels Lean-methodiek
 • Strenge klimaateisen voor diverse ruimten (op een tiende graad nauwkeurig)
 • Diverse deelprojecten (drie laboratoria)
 • Moderne en complexe installaties t.b.v. onderzoek
 • Maken van een Cryo Optisch loboratorium (Lab1)
 • Creëren van laser labs (Lab 2)
 • Installeren lasergordijnen
 • Maken van een biochemie- chemiekamer (Lab 3)
 • Realiseren van een preparatie laboratorium voor genetische modificatie
 • Maken van een bewaarruimte (voor het bewaren van zebravissen)
 • Realiseren van een optisch laboratorium
 • Afwerken van giet- en linoleum vloeren

PROJECTOMSCHRIJVING

In opdracht van Technische Universiteit Delft renoveerde en realiseerde Constructif verschillende laboratoriumruimten. In het gebouw waar de afdeling Technische Natuurkunde gevestigd is. De hoofdopdracht bestond uit een verbouwing van drie afzonderlijke onderzoekslaboratoria. In 24 weken zijn drie moderne labs, alle op de begane grond, gerealiseerd. Ieder lab met zijn eigen uitgangspunten.

Laboratorium 1: Met de toekenning van een groot Europees project, dient er een nieuw cryo-lab te worden gerealiseerd. Het lab maakt gebruik van z.g. “dry fridge” technologie. Dit type technologie vergt een relatief forse stroom-aansluiting, veel koelvermogen, alsmede een aansluiting op bestaande HE retour-installatie in het TN-gebouw.

Laboratorium 2: Dit lab is benodigd voor een onderzoekprogramma in nano-wetenschap, gebruikmakend van hoge resolutie inspectietechnieken. Deze onderzoeksruimte hang nauw samen met het nieuwe laser- & biolab van een andere afdeling

Laboratorium 3: Het creëren van een lab voor een professor die onlangs gestart is met haar onderzoekprogramma. Het onderzoek is gericht op hoge resolutie inspectie van genetisch gemodificeerde zebravisjes.

Aan de klimaatbeheersing van de verschillende ruimten waren hoge en strenge eisen gesteld. De moeilijkheid in dit project was de gelijktijdigheid van de drie labs en de verschillende klimaateisen waaraan moest worden voldoen. Daar alles aangestuurd werd door een installatie.

SAMENWERKING

Constructif heeft als hoofdaannemer van het project de volledige coördinatie uitgevoerd. Ook de aansturing van de werkzaamheden van de onderaannemer viel onder deze verantwoordelijkheid.  Tijdens het project heeft frequent afstemming plaatsgevonden met de installatieadviseur. Dit was noodzakelijk gezien de complexe materie die er speelde bij de drie afzonderlijke labs.

Als lid van het bouwteam (incl. gebruiker) is Constructif betrokken geweest gedurende het gehele traject. Van beginfase, tot en met de uitvoering. Om het project en de werkzaamheden in goede banen te leiden, zijn Lean-sessies gehouden om de planning te realiseren. Ook is tijdig met gebruikers van het pand gecommuniceerd over de werkzaamheden zodat hinder geen overlast wordt.

RESULTAAT

Het resultaat van het harde werk zijn de drie afzonderlijke laboratoria die Constructif creëerde. Ieder met specifieke wensen en eisen. Dit is naar tevredenheid van de gebruikers en de TU Delft gerealiseerd. Met name de installatie en de inregeling hiervan was een flinke opgave, wat Constructif na enkele afstellingen heeft ingeregeld. Iedere ruimte voldoet aan de geldende veiligheidseisen en de wensen van de gebruiker.