Realisatie labs VLLAIR en HREM – Technische Universiteit Delft

PROJECTKENMERKEN

 • Realiseren diverse micoscopielabs
 • Pand in gebruik
 • Vooropnamen middels Snagstream
 • Planning middels Lean-methodiek
 • Aanpassen E- en W- installaties
 • Aanbrengen vast meubilair
 • Deels voorzien van nieuwe vloerafwerking
 • Plaatsen nieuwe houten getimmerde plafonds i.c.m. systeemplafonds
 • Demonteren installaties en sloopwerkzaamheden
 • Herstelwerkzaamheden stucwerk
 • Aanhelen en herstelwerk dekvloer

PROJECTOMSCHRIJVING

In opdracht van TU Delft realiseerde Constructif het nieuwe Van Leeuwenhoek Laboratory for Advanced Imaging Research (VLLAIR). De werkzaamheden betroffen de realisatie van een laboratoriumomgeving van VLLAIR op de begane grond. Evenals de laboratoriumomgeving van de High Resolution Electron Microscopy (HREM).

Binnen de werkgebieden is lokaal sloopwerk uitgevoerd van bouwkundige elementen en installatie onderdelen, waarna deze weer zijn aangeheeld voor de nieuwe situatie.

Door de twee verschillende locaties was het logistiek een uitdaging om beide bouwgebieden op een veilige en goede manier te voorzien van materialen. Daarnaast dienden met de twee verschillende gebruikers tijdig gecommuniceerd worden.

SAMENWERKING

Als hoofdaannemer van het project was Constructif verantwoordelijk voor de realisatie van het project en de coördinatie van alle belanghebbende. Ook is nauw samengewerkt met een extern projectmanagement bureau voor de begeleiding van dit project. De installateur BRI Groep heeft als onderaannemer van Constructif dit project gerealiseerd. Werkzaamheden zijn middels Lean-methode gepland. Gedurende het project is de kwaliteit geborgd door kwaliteitsrondes, gebruikmakend van Snagstream rapportages. Het pand was tijdens de werkzaamheden in gebruik, waardoor de uitvoering extra uitdagend was.

Er is een open samenwerking geweest gedurende dit project waarbij alle partijen met elkaar aan tafel zaten. Te weten projectmanagement, Constructif, Deerns (adviseur) en installateur. Dit resulteerde er in dat lijnen en correspondentie kort en goed werkbaar waren.

RESULTAAT

Constructif heeft de bestaande kantoorruimte, verspreid over twee bouwlagen en twee vleugels van het TU gebouw, gerenoveerd en hoogwaardig afgewerkt. Door de realisatie van de micoscopielabs zijn de labs op één plaats gesitueerd. Eerder bevonden deze labs zich op verschillende locaties binnen het TN-gebouw. De ruimten én het apparatuur hebben een update gekregen, waardoor een frisse en moderne werkruimte is gecreëerd. Beide vleugels zijn naar tevredenheid van de gebruikers gerealiseerd.