Renovatie Electrical Sustainable Powerlab, Delft

PROJECTKENMERKEN

 • Realisatie interdisciplinair laboratorium voor duurzame energievoorziening
 • Onderzoekslaboratorium van ca. 6.000 m² BVO
 • Gemeentelijk monument
 • Bouwkundige partner van het bouwteam
 • Inmeten van hoogspanningshal middels 3D scan vanwege bijzondere vorm en details
 • Uitwerking scan in 3D model (BIM)
 • Uitvoeren conflictcontroles ontwerp
 • Laboratorium voorzien van compleet nieuwe functionele inrichting met een moderne uitstraling
 • Gezamenlijke engineeringssessies
 • Realiseren nieuwe staalconstructie
 • Herindelen kelder
 • Vervangen diverse gevelelementen
 • Aanbrengen glazen systeemwanden, ms-wanden, deuren en plafonds
 • Wanden voorzien van glasvliesbehang
 • Plaatsen Faraday kooien voorzien van voorzetwanden, glazen systeemwanden en systeemplafonds
 • Coaten vloeren hal, kelder en vleugels gebouw
 • Sanering asbest en chroom-6
 • Aanbrengen kraanbaan (noordvleugel)

PROJECTOMSCHRIJVING

In opdracht van de Technische Universiteit Delft renoveerde Kuijpers en Constructif het Electrical Sustainable Power Lab (ESP) in Delft. Een uniek laboratorium dat is gebouwd in 1972 en waarin onderzoek wordt verricht op het gebied van hoogspanning. Het project betrof een grootschalige interne renovatie, waarbij we het gebouw van binnen volledig hebben gestript en alleen de schil in tact is gebleven. Vervolgens is de inrichting van het gebouw opnieuw opgebouwd. Een uitdagende klus zowel tijdens de engineering in samenwerking met alle participanten en stakeholders, als ook tijdens de uitvoering met alle betrokken partijen.

Door de TU Delft worden in het laboratorium testen verricht met piekspanningen tot wel 10.000 volt. Om een veilige onderzoeks- en onderwijsruimte te creëren dienden we bij ieder onderdeel rekening te houden met aarde en vereffening. Dit vanwege de hoge spanningen, die bij inslag afgeleid moeten worden naar de aarde.

In nauwe samenwerking met Kuijpers als hoofdaannemer van dit project heeft Constructif alle bouwkundige werkzaamheden uitgevoerd. Een intensieve en goede samenwerking waarbij ieder bouwkundig detail uitermate goed moest worden afgestemd op de installatiedetails. Vrijwel ieder onderdeel moest worden geaard of vereffend vanwege de hoogspanningsproeven die in het laboratorium worden uitgevoerd.

SAMENWERKING

Om tot een veilig en functioneel ontwerp te komen, is in de engineeringsfase nauw contact geweest en overlegd met zowel de architect en de constructeur. De basis werd gelegd door de huidige situatie van het pand in kaart te brengen aan de hand van een 3D meting. Dit is verwerkt tot een 3D model. Aan de hand van een Industry Foundation Class (IFC)-model (door de constructeur) kon vervolgens de staalconstructie worden ontworpen dat als uitgangspunt diende voor de uitvoering. In het bouwteam zijn alle details op elkaar afgestemd om te zorgen voor een veilige onderzoeks- en onderwijsruimte, Dankzij de goede verstandshouding en het nauwe contact konden vraagstukken snel en doelmatig opgepakt worden, waardoor het project naar ieders tevredenheid is afgerond.

RESULTAAT

Het laboratorium heeft een bijzondere vormgeving: een hangar-achtige loods waarbij de schil van het pand in feite één grote Faraday-kooi is. Een kooivormige constructie van elektrisch geleidend materiaal (zoals koper en ijzer). Dit zorgt ervoor dat statische elektrische velden niet tot binnen de kooi kunnen doordringen. De kooi biedt tevens bescherming tegen hoge spanningen zoals bliksem. De naam Faraday is afkomstig van de onderzoeker Michael Faraday welke de kooiconstructie heeft uitgevonden.

Het vele werk dat binnen is verzet, heeft geleid tot een modern en veilig hoogspanningslaboratorium. Door de combinatie van een zwarte staalconstructie, bijzondere plafonds, glazen systeemwanden en de kleur van de vloerafwerking heeft het laboratorium van binnen een industrieel karakter gekregen. Het laboratorium voldoet aan de specifieke wensen waar de onderzoekers van de afdeling Electrical Sustainable Energy veilig onderzoek kunnen verrichten en experimenten uitvoeren naar o.a. duurzame energie.