Renovatie en interne verbouwing politiepost Utrecht

PROJECTKENMERKEN

 • Renovatie 1.250 m2 kantoorruimte
 • Centrumlocatie Utrecht met beperkte ruimte voor de bouwplaats
 • In gebruik gedurende renovatie
 • Werken conform VOG-beleid
 • Realiseren diverse (flexibele) werk-, vergader- en loungeruimtes
 • Creëren diverse lab-ruimtes
 • Transport groot bouwmateriaal via gevel
 • Ontwikkelen BLVC-plan
 • Korte werkvoorbereiding en toepassen kostenoptimalisaties
 • Sloopwerkzaamheden en herinrichten kantoorruimte
 • Plaatsen metalstud-wanden
 • Aanbrengen plafondeilanden
 • Hergebruik inductie-units in nieuwe plafondeilanden
 • Reinigen zuurkasten
 • Plaatsen ESD vloeren
 • Toepassen brandveiligheidsvoorzieningen
 • Aanbrengen nieuwe pantry en repromeubel
 • Plaatsen glazen vouwwanden
 • Stuc- en schilderwerkzaamheden
 • Coördinatie werkzaamheden E- en W-installaties
 • Coördinatie interieurafwerking, bekabeling en installatie toegangscontrole

PROJECTOMSCHRIJVING

In opdracht van de Nationale Politie renoveerde Constructif de politiepost aan de Kroonstraat 25 in Utrecht. Verspreid over de drie bouwlagen (begane grond t/m de 2e verdieping) is de kantoorruimte opnieuw ingedeeld en ingericht, waarbij verschillende flexibele werkplekken en vergader- en loungeruimtes zijn gecreëerd. Ten behoeven van het bestrijden van cybercrime realiseerde we diverse lab-ruimtes, waar testen en onderzoeken kunnen worden uitgevoerd.

Gedurende de renovatie bleef de politiepost in gebruik. De politiepost bevindt zich op een drukke centrumlocatie, waardoor de ruimte voor een bouwplaats beperkt was en de aan- en afvoer van bouwmaterialen extra uitdagend maakten. Door een BLVC plan op te stellen, konden logistieke bewegingen op een verantwoorde en veilige manier plaatsvinden met geen tot beperkte hinder voor de omgeving.

SAMENWERKING

Constructif was als hoofdaannemer van het project verantwoordelijk voor de gehele projectcoördinatie. Waaronder ook o.a. de coördinatie van de werkzaamheden van Van Dorp Installaties. Alle betrokken projectleden en vaklieden dienden te beschikken over een VOG-verklaring. Tijdens de werkvoorbereiding is nauw en prettig samengewerkt met de verschillende onderaannemers en bouwden we gezamenlijk aan tevredenheid voor de klant. Doordat de projectpartners bij verschillende projecten eerder hadden samengewerkt, konden we hierdoor ook tijdens de renovatie van de politiepost in Utrecht snel schakelen en afspraken maken t.b.v. een vlotte, veilige en kwalitatieve realisatie. Met als gevolg dat het project soepel verliep en naar tevredenheid van de klant is uitgevoerd. De samenwerking met de Nationale Politie verliep ook prettig. Tijdens de realisatie van het project hadden we met verschillende ontwerpuitdagingen te maken. In goed overleg met de bouwdirectie van de Nationale Politie hebben wij samen met de projectpartners verschillende ontwerpbeslissingen moeten nemen, zoals onder andere een aanpassing in het ontwerp van de plafondeilanden.

RESULTAAT

De politiepost aan de Kroonstraat 25 in Utrecht heeft een volledige renovatie ondergaan, waarbij Constructif de begane grond t/m de 2de verdieping in nauwe samenwerking met de medewerkers van de Politie, die gedurende de realisatie ook op de locatie werkzaam waren, heeft verbouwd. Het resultaat van deze grootschalige verbouwing is een moderne, industriële en open werkomgeving voor de medewerkers van het hoofdbureau van de Politie in de binnenstad. Door het plaatsen van glazen vouwwanden is de kantoorruimte eenvoudig te veranderen van een open kantoortuin naar vier separate kantoor/vergaderruimten, en blijft de open uitstraling behouden.