Renovatie en restauratie Van Oldenbarneveltschool, Rotterdam

PROJECTKENMERKEN

 • Interne renovatie en restauratie onderwijsinstelling
 • 140 m2 bruto vloeroppervlakte
 • Gefaseerde projectuitvoering verspreid over drie bouwlagen
 • Korte bouwperiode van zes weken
 • Werkzaamheden gedurende zomervakantie
 • School te midden van woonwijk
 • Projectcommunicatie met omwonenden
 • Bouwkundige aanpassingen aan bestaande (staal) constructie
 • Plaatsen diverse keukens en pantry’s
 • Renoveren kantoor- en klaslokalen en overige onderwijsruimten
 • Saneren asbest
 • Restauratie authentieke PU gietvloer
 • Plaatsen metal-stud wanden en montage plafonds
 • Realiseren nieuwe uitsparingen en karakteristieken togen boven kozijnen
 • Plaatsen nieuwe binnendeuren en kozijnen inclusief beglazing
 • Diverse aftimmeringen
 • Stuc-, schilder- en tegelwerkzaamheden
 • Coördinatie van alle betrokken partijen, waaronder E- en W-installaties

PROJECTOMSCHRIJVING

In opdracht van Vereniging van Oldenbarnevelt school (VOS) realiseerde Constructif de inpandige renovatie en restauratie van de school. De onderwijs locatie is gelegen in een druk bewoonde Rotterdamse woonwijk en diende van binnen opgefrist en gemoderniseerd te worden. Diverse onderwijsruimten zoals klaslokalen en kantoren zijn hiervoor volledig gerenoveerd, waarbij de karakteristieke kenmerken van het pand, zoals het bestaande tegelwerk, de PU vloer en togen boven kozijnen zijn behouden. Als hoofdaannemer van het project coördineerde Constructif onder andere de werkzaamheden van installatiepartners, zoals de werkzaamheden aan de E-installaties t.b.v. de nieuwe digiborden.

De  bestaande PU gietvloer is zoveel als mogelijk behouden, en waar dit nodig was is deze in ere hersteld. De vertrouwde en karakteristieke sfeer die het pand van binnen ademt is behouden door boven de nieuwe uitsparingen dezelfde togen te realiseren zoals deze al aanwezig waren. Ook zijn vrijkomende tegels hergebruikt in het kader van circulair bouwen.

SAMENWERKING

Constructif bouwt aan tevredenheid. Om hinder tot een minimum te beperken, vond de geplande renovatie plaats tijdens de zomervakantie van 2020. Dit betekende een korte bouwperiode van zes weken en een strakke planning. Een goede voorbereiding en nauwe samenwerking was dan ook van cruciaal belang. Daarnaast zijn bewoners in de directe omgeving tijdig geïnformeerd over de renovatie en impact hiervan, zoals gewijzigde routing in de wijk en nodige afzettingen t.b.v. de bouwplaats.

Om richting te geven aan het project, is in goede samenwerking met het bouwteam bestaande uit de opdrachtgever, architect en constructeur een werkomschrijving opgesteld en werd gewerkt op basis van een open begroting. De samenwerking was ondanks de ambitieuze planning constructief en goed, Door wekelijks samen met onderaannemers en leveranciers tijdens werkvergaderingen de planning te bespreken is de planning pro-actief bewaakt om problemen te voorkomen, en kon indien dit nodig was tijdig worden bijgestuurd om de opleveringsdatum te behalen.

RESULTAAT

Modern, fris en authentiek. Dat zijn de kernwoorden waarmee het resultaat van de renovatie is samen te vatten. De school heeft een volledige interne metamorfose ondergaan, waardoor het aanvoelt als een nieuwe locatie maar met behoud de authentieke sfeer dankzij de togen en wandtegelwerken met afgeronde bovenkanten die kenmerkend zijn voor het gebouw. Hierdoor is de vertrouwde leeromgeving voor de kinderen behouden.

Alle uitvoerende partijen onder leiding van het projectteam van Constructif hebben zich 100% ingezet om de planning te realiseren, waarna alle kinderen het nieuwe schooljaar in hun vertrouwde ‘nieuwe school’ konden starten.