Renovatie en transformatie RDM Campus

PROJECTKENMERKEN

 • Verbouwing kantoorgebouw en 2 monumentale loodsen
 • Begeleiding planvorming met onderwijsgroepen
 • Betrokken partner van het bouwteam
 • Monumentale status behouden
 • Mede verantwoordelijk voor ontwerpfases
 • Aanvragen vergunningen
 • Bugetgestuurd samenwerken
 • Renoveren kantoorvleugel
 • Uitbreiden en aanpassen 20 theorielokalen
 • Realiseren 5 flexibele praktijklokalen
 • 400 m2 glazen kas gebouwd
 • Akoestische aanpassingen incl. geluiddichte ruimte
 • Coördinatie grootscheepse verhuizing, inclusief alle onderwijsbenodigdheden zoals autobruggen en dergelijke

PROJECTOMSCHRIJVING

In opdracht van Technisch College Rotterdam heeft Constructif drie monumentale gebouwen op het historische RDM complex geschikt gemaakt voor de opleidingen auto-, motor-, vrachtwagen- en rijwieltechniek. Daarvoor zijn bouwkundige, elektrotechnische en werktuigbouwkundige aanpassingen ontworpen en uitgevoerd, onder andere ter verbetering van het klimaat, de akoestiek en de brandveiligheid.

De loodsen/hallen, waarin in vroeger scheepsonderdelen werden gemaakt, zijn maar liefst 12 meter hoog – een akoestische en architectonische uitdaging. Voor de theorielokalen zijn glazen ‘kassen’ geplaatst, de 5 praktijklokalen hebben glazen zijwanden en zijn eenvoudig aan te passen op gebruik voor andere doeleinden. Zo zijn er grote schuifdeuren en hangen afzuigsystemen aan rails, die zijn aangelegd vanaf 12 meter hoogte. De uitlaatgassen gaan door het dak naar buiten.

Voorafgaand is een raming gemaakt en deze is tijdens uitvoering wekelijks besproken en bijgewerkt. Gezien de korte uitvoeringstijd is er vooral gekeken naar beschikbaarheid en levertijden van standaard producten om vertraging in planning te voorkomen. Om kosten te besparen zijn verder materialen als bestaande glazen systeemwanden hergebruikt. Vloeren en vloerverwarming in de hallen werden behouden. Na de bouwfase zijn leermiddelen als bruggen, afzuiginstallaties, elektrische fietsen en auto’s, zelfs vrachtauto’s verhuisd.

SAMENWERKING

Constructif is betrokken vanaf het allereerste begin, en begeleidde onder andere de planvorming met de diverse onderwijsgroepen. Ook de architect, geluidsdeskundigen en installateur zijn aangetrokken door Constructif. Vanwege de korte bouwtijd (juni – september) en de grote oppervlakte is het werk in de twee hallen en het kantoorgebouw opgesplitst en uitgevoerd door verschillende onderaannemers en installateur Van Dorp Installaties.

Vanwege de aard van de opleidingen was extra aandacht voor akoestiek nodig. Om het geluidsniveau onder de 80dB te houden, zijn onder andere 600 baffles geplaatst. Een rollerbankruimte is volledig geluidgeïsoleerd, vanwege de theorielokalen erboven. Ook moest de inrichting van de werkplaatsen voldoen aan Arbo eisen en is door een constructeur een oplossing voor het verdelen van het gewicht op vloeren van o.a. vrachtwagens en bruggen doorgerekend. Ook heeft Constructif zorggedragen voor benodigde keuringen en vergunningen.

RESULTAAT

Het bestaande pand heeft zijn monumentale status behouden. Dagelijks wordt er aan circa 600 leerlingen les gegeven. Veel lokalen en praktijkruimten worden gecombineerd gebruikt, zodat er weinig lesuitval is en een hoge bezettingsgraad. Ondanks de hoge ruimten en de daarbij behorende akoestische en klimatologische uitdagingen is het gelukt een veilige en prettige ruimte te realiseren voor de verschillende lesvormen.