RENOVATIE EN UITBREIDING RDM HAL 2 ROTTERDAM

Projectomschrijving

 • Verbouwing bestaande lokalen in monumentale loodsen
 • Begeleiding planvorming met onderwijsgroepen
 • Vergunningsaanvragen
 • Opstellen kostenraming
 • 5 kantoorgedeelte
 • 5 theorielokalen
 • 3 flexibele praktijklokalen
 • Nieuwe lift geplaatst
 • Nieuw LBK systeem geplaatst
 • In eigen beheer fabriceren van 150 kozijnen
 • Slopen en opnieuw maken toiletruimte
 • Monumentale status behouden
 • Akoestische aanpassingen
 • Coördinatie verhuizing, inclusief alle onderwijsbenodigdheden zoals touchscreens

 

Projectomschrijving

In opdracht van Techniek College Rotterdam heeft Constructif monumentale gebouwen op het historische RDM complex geschikt gemaakt voor de opleidingen auto-, vrachtwagen- en elektro techniek. Daarvoor zijn bouwkundige, elektrotechnische en werktuigbouwkundige aanpassingen ontworpen en uitgevoerd, onder andere ter verbetering van het klimaat, de akoestiek en de brandveiligheid. De loodsen, waarin in vroeger tijden scheepsonderdelen werden gemaakt, zijn maar liefst 12 meter hoog – een akoestische en architectonische uitdaging. Met een snel bouw systeem (modulair bouwen) voor 5 theorielokalen zijn deze theorie- en 7 praktijklokalen gerealiseerd. Ook is er een lift en een 2e LBK geplaatst.

Voorafgaand aan de realisatiefase is op een open en transparante wijze een raming opgesteld en deze is tijdens uitvoering wekelijks besproken en geactualiseerd. Gezien de korte uitvoeringstijd is er vooral gekeken naar beschikbaarheid en levertijden van standaard producten om vertraging in de planning te voorkomen. Om kosten te besparen zijn materialen circulair toegepast, zoals bestaande kozijnen en glas. Vloeren en vloerverwarming in de hallen werden behouden. Na de bouwfase zijn leermiddelen als moderne touchscreens geplaatst.

 

Samenwerking

Constructif is betrokken vanaf het uitwerken van het programma van eisen, en begeleidde onder andere de planvorming met de diverse onderwijsgroepen. Ook de architect, geluidsdeskundigen en installateur zijn aangestuurd door Constructif. Vanwege de korte bouwtijd (april – oktober) en de grote oppervlakte is het werk in de loods en bestaande aanwezige lokalen opgesplitst en uitgevoerd door verschillende onderaannemers en installateur Van Dorp Installaties.

Vanwege de aard van de opleidingen was in relatie tot de locatie extra aandacht voor akoestiek noodzakelijk. Om het geluidsniveau onder de 80dB te houden, zijn onder andere tussenvloeren geplaatst vanwege de theorielokalen boven de praktijkruimten. Ook heeft Constructif zorggedragen voor de benodigde vergunningen en keuringen.

 

Resultaat

Het bestaande pand heeft zijn monumentale status behouden. Dagelijks wordt er aan circa 300 leerlingen les gegeven. Veel lokalen en praktijkruimten worden gecombineerd gebruikt, zodat er weinig lesuitval is met een hoge bezettingsgraad. Ondanks de hoge ruimten en de daarbij behorende akoestische en klimatologische uitdagingen is het resultaat een veilige en prettige ruimte voor de verschillende lesvormen. We hebben met onze onderaanemers gedeelde kennisontwikkeling inhoud gegeven vanwege de korte bouwperiode. Een mooi resultaat waar we als Constructif trots op zijn!