Renovatie en verbouwing kinderdagverblijf, Rotterdam

PROJECTKENMERKEN

 • Renovatie van voormalig supermarkt naar kinderdagverblijf
 • Gefaseerde projectuitvoering
 • Betrokken bouwkundige partner bij ontwerp
 • Verhuizen van verschillende vestigingen op één locatie
 • Constructieve aanpassingen aan dak, vloer en gevel t.b.v. nieuwe binnentuin (patio)
 • Verwijderen bestaande dakelementen t.b.v. lichtinval in binnentuin
 • Storten nieuwe betonvloer (patio)
 • Nieuwe sparingen en gevelkozijnen
 • Nieuwe zandcementdekvloeren incl. vloerafwerkingen
 • Plaatsen nieuwe binnenwanden om drie afdelingen te realiseren: BSO, kinderdagverblijf en Veldhuis groep
 • Installeren nieuwe W-installatie (incl. luchtbehandelingskast)
 • Aanleggen nieuwe E-installatie, voorzien van energiebesparende maatregelen zoals: ledverlichting en lichtsensoren

PROJECTOMSCHRIJVING

In opdracht van OCP heeft Constructif  een voormalige supermarkt in korte tijd verbouwd naar een kinderdagverblijf (KDV) en buitenschoolse opvang (BSO). Het project is gefaseerd uitgevoerd. In de eerste fase is de BSO gerealiseerd welke voor kerst 2019 gereed diende te zijn. Vervolgens realiseerden we in de tweede fase het kinderdagverblijf. Binnen deze fase is een geheel nieuwe binnentuin gecreëerd waarvoor constructieve aanpassingen zijn verricht aan zowel de vloer, het dak als ook aan de gevel.

SAMENWERKING

Als hoofdaannemer van het project was Constructif  verantwoordelijk voor de gehele coördinatie en aansturing van werkzaamheden, waaronder ook de coördinatie en aansturing van onderaannemers. Dit heeft geleid tot een nauwe samenwerking en volledige transparantie tussen betrokken partijen. Vooraf is het ontwerp herzien aan de hand van nieuwe bouwkundige inzichten vanuit Constructif. Hierdoor is in goed overleg het originele ontwerp  aangepast. Dit leidde onder andere tot een verandering van de indeling en aanpassingen om het gebruiksgemak te verhogen.

Kwaliteit staat voorop. Om de kwaliteit te bewaken is daarom Snagstream ingezet. Vanaf de nul-opname tot aan de oplevering. Wekelijks vond overleg plaats met o.a. onderaannemers om de planning van het project te bewaken en de voortgang te bespreken. Ook vond om de week overlegd plaats met de bouwdirectie en de gebruiker. Zo konden we tijdig inspelen op aanvullende klantwensen vanuit de gebruiker en of onvoorziene omstandigheden.

RESULTAAT

De voormalige supermarkt is omgebouwd tot een modern, fris en nieuw kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. In de wijk waren meerdere locaties van de kinderopvang gevestigd, welke nu allen ondergebracht zijn op de nieuw locatie. In het pand zijn verschillende nieuwe installaties geïnstalleerd, zoals vloerverwarming en moderne verlichting.