RENOVATIE EN VERBOUWING VERZORGINGSCENTRUM BERKEL EN RODENRIJS

Projectkenmerken

 • Realisatie 14 woonunits en een nieuwe fysioruimte
 • Renovatie 1.500 m2 bruto vloeroppervlakte verspreid over twee bouwlagen
 • Bouwkundige samenwerkingspartner van het bouwteam
 • Verzorgingstehuis in gebruik gedurende werkzaamheden
 • Centrum locatie in druk bewoond gebied
 • Korte bouwperiode van 12 weken
 • Upgraden brandveiligheid
 • Aanbrengen nieuwe brandcompartimenten
 • Sloop- en demontagewerkzaamheden
 • Herindelen t.b.v. woonunits
 • Aanbrengen metal stud wanden en systeemplafonds
 • Plaatsen nieuwe binnendeuren en kozijnen
 • Plaatsen nieuwe keuken
 • Stuc- en schilderwerkzaamheden
 • Tegelwerkzaamheden sanitaire ruimte
 • Aanbrengen PVC vloerbedekking
 • Vernieuwen E- en W-installatie
 • Coördinatie werkzaamheden neven- en onderaannemers

PROJECTOMSCHRIJVING

Binnen verzorgingstehuis De Oudelands Hof in Berkel en Rodenrijs heeft Constructif in opdracht van Laurens een nieuwe fysioruimte op de begane grond gerealiseerd. Op de tweede verdieping zijn veertien nieuwe woonunits voor dementerende bewoners gerealiseerd. Om de nieuwe woonruimtes te realiseren, is de bestaande indeling volledige gesloopt om de verdieping vervolgens opnieuw in te delen en op te bouwen. Hiervoor zijn onder andere nieuwe wanden en plafonds geplaatst. Om de woonruimtes in gebruik te kunnen nemen, zijn de wanden gestuukt en geschilderd en ook zijn de vloeren afgewerkt. Met het plaatsen van de nieuwe keuken en het vernieuwen van de sanitaire voorziening is de verdieping gereed gemaakt voor de intrek van nieuwe bewoners. Om hinder te voorkomen voor bewoners en het werkgebied veilig af te schermen is een aparte ingang gerealiseerd voor de vaklieden.

 Samenwerking

Om de nodige zorg te kunnen bieden aan toekomstige bewoners, heeft het bouwteam, bestaande uit Laurens, Constructif en installatiepartners SO Elektro en Van Dijk het ontwerp voor de (gesloten) zorgafdeling uitgewerkt van schetsontwerp tot definitiefontwerp. Met het bouwteam is nauw samengewerkt waarbij de lijnen kort waren en het contact persoonlijk. Hierdoor konden snel beslissingen worden genomen. Tijdens de uitwerking is extra aandacht besteed aan de specifieke wensen en zorgbehoefte van de toekomstige bewoners. Door intensief samen te werken met de opdrachtgever en betrokken installatiepartners is er op korte termijn een gedegen projectplan opgezet en in uitvoering gebracht. Daarnaast heeft Constructif diverse bouwpartners ingeschakeld om de korte uitvoeringstijd te kunnen realiseren. Tijdens het project is gebleken dat de huidige brandcompartimentering en scheidingen niet meer voldeden. Deze zijn gaandeweg het project uitgewerkt en binnen de planning aangebracht, zodat de etage conform afspraak werd opgeleverd.

Gedurende de uitvoering was Constructif als hoofdaannemer verantwoordelijk voor de gehele project coördinatie, waaronder ook de werkzaamheden van de onder- en nevenaannemers. Om sturing te geven aan het project, vond tweewekelijks een werkvergadering plaats en iedere vier weken een bouwvergadering. Tijdens deze momenten werd onder andere de voortgang en planning besproken. Om de dagelijkse gang van zaken op de bouwplaats in goede banen te leiden, werden de geplande werkzaamheden en voortgang tijdens dagstarts besproken met de vaklieden. Hierdoor kon, indien nodig, tijdig worden bijgestuurd.

Resultaat

Binnen een korte bouwperiode van twaalf weken zijn op de tweede verdieping veertien nieuwe woonruimtes gerealiseerd voor toekomstige bewoners van de zorginstelling. De zorgverdieping betreft een gesloten afdeling voor patiënten met een specifieke zorgbehoefte en is compleet gerenoveerd en voorzien van leefruimtes en een gezamenlijke keuken. De bewonerskamers in combinatie met de badkamer zijn zo ontworpen dat twee bewonerskamers gezamenlijk een badkamer delen. Hierdoor wordt de ruimte optimaal en efficiënt gebruikt. De nieuwe fysioruimte is ruim opgezet en geschikt gemaakt voor de nodige fysiotherapie van de bewoners.