Renovatie gemeentehuis Capelle aan den IJssel

PROJECTKENMERKEN

 • Renovatie kantoorruimten Sociale Zaken (SoZa) en Publiekszaken (PuZa)
 • 3000 m² VVO
 • Gefaseerde projectuitvoering verspreid over vier bouwlagen
 • Renoveren en herinrichten raadzaal, fractiekamers en trouwzaal
 • Renovatie sanitaire groepen en bereidingskeuken, werk- en eetcafé
 • Vernieuwen hoofdentree begane grond inclusief installatie toegangspoorten
 • Herstelwerkzaamheden en (de-)monteren dakconstructie
 • Opvijzelen en vernieuwen dakopbouw inclusief nieuw dakterras
 • Compleet vervangen van E-installaties
 • Herstelwerkzaamheden aan plafonds en wanden
 • Pand volledig in gebruik
 • Project in opdracht van de gemeente Capelle aan den IJssel overgenomen van andere aannemer
 • Complete afbouw uitgevoerd naar aanleiding van de door Opdrachtgever van het werk verwijderde hoofdaannemer uitgevoerde werkzaamheden.

PROJECTOMSCHRIJVING

In opdracht van de gemeente Capelle aan den IJssel heeft Constructif een doorstart gemaakt aan de renovatie en inpandige verbouwing van het gemeentehuis. De grootschalige renovatie van 3.000 m2, verspreid over vier bouwlagen, bestond onder andere uit het renoveren van de openbare en algemene ruimtes, realiseren van een nieuwe entree, renoveren van diverse kantoorruimtes en het vernieuwen van de volledig afgekeurde E-installatie. Ook is het dak hersteld en is hier een nieuw dakterras gerealiseerd.

Omdat het gemeentehuis in gebruik bleef tijdens de renovatiewerkzaamheden, is het project gefaseerd uitgevoerd. Fase 1 betreft de renovatiewerkzaamheden aan het dak. De gehele dakopbouw diende gedemonteerd te worden, zodat het dak vervolgens opgevijzeld kon worden. Nadien zijn de dakopstanden op de juiste hoogte gebracht en is een nieuwe dakopbouw gerealiseerd inclusief dakterras.

Gedurende fase 1a renoveerden we diverse afdelingen zoals de afdeling Sociale Zaken en Publieks Zaken, de raadzaal en de trouwzaal. De volledige verdieping is hiervoor volledig gestript, waarna deze opnieuw is ingedeeld en ingericht. De renovatiewerkzaamheden aan de hoofdentree behoren tot fase2. Het vernieuwen van de hoofdingang bestond uit het vervangen van de oude entree inclusief bordes, aanhelen van de vliesgevel, renoveren van het overige deel van de begane grond en het plaatsen van toegangspoortjes Fase 1a en 2 zijn gelijktijdig uitgevoerd.

SAMENWERKING

Na de doorstart van het project is nauw samen gewerkt met de opdrachtgever, de directievoerding vanuit BBC Bouwmanagement en de betrokken nevenaannemer voor het totale interieurwerk. We stemden tijdig en gezamenlijk de uitvoeringsplanningen met elkaar af en maakten onder andere duidelijke afspraken over wanneer wel en wanneer geen geluidsoverlast gevende werkzaamheden mochten plaatsvinden. De opdrachtgever en gebruikers waren zo te allen tijde op de hoogte over de duur en impact van de werkzaamheden.

De E-installatie bleek in een slechte staat en niet te voldoen aan de geldende eisen. Om de werkprocessen in tact te houden, is daarom de E-installatie gefaseerd aangepast, vernieuwd en uitgebreid en konden werkzaamheden van de wethouders, ambtenaren en de diverse overleggen binnen het gemeentehuis ongestoord doorgaan.

In de aanloop naar de uitvoering zijn de processen van de gemeente Capelle aan den IJssel en Constructif op basis van de planning naast elkaar gelegd. Knelpunten kwamen hierdoor voortijdig naar voren, waardoor we in staat waren deze tijdig en gezamenlijk te bespreken en acties af te stemmen. Op deze manier zijn werkzaamheden volgens planning, conform de vastgestelde kwaliteit, binnen het budget en naar ieders tevredenheid uitgevoerd.

RESULTAAT

Het gemeentehuis van Capelle aan de IJssel is het centrale punt voor inwoners van de gemeente om burgerzaken te regelen. Tevens is het de werkplek voor de burgermeester, wethouders, ambtenaren en de ontmoetingsplaats van het gemeentebestuur. Een belangrijke en dynamische omgeving met een politiek en bestuurlijk karakter.

Renoveren terwijl het gemeentehuis in gebruik was, maakte het project extra uitdagend. Maar het resultaat is er dan ook zeker naar! Alle inspanningen hebben als resultaat: een moderne en inspirerende werkomgeving en gastvrije omgeving waar inwoners hun burgerzaken naar tevredenheid kunnen regelen.