Renovatie NS station, Delft

PROJECTKENMERKEN

 • Werken tussen reizigers
 • Borgen toegankelijkheid station 24/7
 • Reizigersinformatie en omleidingen
 • Werkzaamheden in overleg met brandweer en gemeente
 • Afstemming boortijden i.v.m. bovenliggend stadskantoor gemeente Delft
 • Aanpassen van alle gevelpuien in stationshal d.m.v. vluchtdeuren en luchtdrukkleppen incl. omliggende werkzaamheden
 • Aanpassing sturing elektrische- en brandmeldinstallaties
 • Tochtsluis richting stadskantoor
 • Nieuwe buitenplafonds rondom station
 • Vervangen brandschermen
 • Aanbrengen diverse preventieve veiligheidsvoorzieningen (doorvalbeveiliging etc.)
 • Werken overdag en in de nacht waar nodig
 • Complexe hijswerkzaamheden in reizigers gebieden
 • Aanbrengen van staalconstructie in bestaand betonvloer stationshal
 • Aanpassen van acht tourniquets
 • Realiseren tien nieuwe vluchtdeuren
 • Aanpassen straatwerk rondom gevels station

PROJECTOMSCHRIJVING

Dagelijks bezoeken duizenden reizigers station Delft in het centrum van Delft; een levendige en drukke omgeving. In opdracht van ProRail voerde Constructif diverse werkzaamheden uit om het comfort voor reizigers en winkeliers in de stationshal te verhogen. Hiervoor voerden wij de nodige bouwkundige en installatietechnische aanpassingen uit, zoals het plaatsen van nieuwe vluchtdeuren en het aanpassen van de gevelpuien om de luchtdruk binnen het station te reguleren.

SAMENWERKING

Als hoofdaannemer van het project nam Constructif de gehele coördinatie van de werkzaamheden op zich. Hierdoor viel ook de aansturing van onderaannemers voor installatie- en straatwerkzaamheden tot onze verantwoordelijkheid. Constructif was tevens het directe aanspreekpunt voor neven-, onderaannemers en derden, reizigers, winkeliers en passanten. De coördinatie rondom directieleveringen is ook door Constructif vormgegeven.

Om het project in goede banen te leiden, werd wekelijks overlegt en vond dagelijkse afstemming plaats. Samen met stakeholders en winkeliers werden duidelijke afspraken gemaakt op het gebied van veiligheid, beslissingen genomen voor ongestoorde verkeersbewegingen en werd ook de voortgang van de planning geborgd. Het project is spoedig verlopen en door goede communicatie en inzet van alle betrokkenen heeft Constructif het project eerder kunnen opleveren.