Renovatie Thornico Building, Rotterdam

PROJECTKENMERKEN

 • Renovatie iconisch Thornico Building
 • Drukke centrumlocatie Rotterdam
 • Pand in gebruik tijdens renovatie
 • Bouwkundig samenwerkingspartner van het bouwteam
 • Kwaliteitsborging middels Snagstream
 • Volledig strippen van deel begane grond
 • Herindelen 450 m2 BVO
 • Realiseren drie verhuurbare ruimten en diverse vergader- en kantoorruimten
 • Slopen en afvoeren van betonnen kluis van het oude bank gebouw
 • Renoveren 210 m2 gevel
 • Vervangen metselwerk en kozijnen
 • Plaatsen glazen systeemwanden
 • Toepassen geluidswerend glas
 • Toepassen geluidswerende metal studwanden tot 43 dB
 • Plaatsen brandwerende puien
 • Stuc- en schilderwerkzaamheden
 • Asbestsanering

PROJECTOMSCHRIJVING

In opdracht van West Star Management renoveerde Constructif een deel van de begane grond en de voorgevel van de eerste verdieping van het iconische Thornico Building aan de Westblaak in Rotterdam. Het Thornico Building is een multifunctioneel gebouw waar meer dan 30 grote en kleine bedrijven zijn gevestigd. Op basis van een bouwteamovereenkomst is een deel van de begane volledig gestript en opnieuw ingedeeld en gerenoveerd tot drie verhuurbare ruimtes en een algemene ruimte met daarbij twee gezamenlijk te gebruiken vergaderruimten.

SAMENWERKING

Binnen een periode van 22 weken heeft het bouwteam bestaande uit de opdrachtgever, architect, constructief- en installatietechnische adviseurs het project uitgevoerd. Op basis van plattegrondtekeningen is het werk met elkaar uitgewerkt tot het uitvoeringsontwerp (UO). Als hoofdaannemer van het project was Constructif verantwoordelijk voor de gehele projectcoördinatie en aansturing van werkzaamheden. Tijdens de uitvoering vond frequent overleg plaats tijdens bouw- en werkvergaderingen met o.a. opdrachtgever en onder- en nevenaannemers om de planning, veiligheid en kwaliteit te borgen.

Om hinder tot een minimum te beperken, zijn overlast gevende werkzaamheden in goed overleg met de opdrachtgever zoveel mogelijk buiten kantoortijden uitgevoerd. Door een eigen ingang te realiseren voor de vaklieden is de bouwplaats gescheiden van het gebouw dat in gebruik bleef gedurende de renovatie. Ook de bouwplaats waar materiaal en materieel stond opgeslagen was veilig afgeschermd, zodat aan- en afvoer van bouwmateriaal veilig kon plaatsvinden. Om de kwaliteit te borgen, is gebruik gemaakt van Snagstream, waartoe ook de opdrachtgever toegang had. Digitaal en transparant waardoor voor iedere betrokkene 24/7 inzicht ontstond  in de voortgang en de geleverde kwaliteit.

RESULTAAT

Het Thornico Building aan de drukke Westblaak in Rotterdam is een opvallend en karakteristiek kantoorgebouw. Meerdere bedrijven zijn hier gevestigd. Na de renovatie zijn daar nog eens drie verhuurbare ruimten bij gekomen voor nieuwe huurders.

Na het volledig strippen van een deel van de begane grond, is de ruimte opnieuw ingedeeld en hoogwaardig en industrieel afgewerkt. De renovatie resulteert in drie moderne verhuurbare ruimten en diverse vergader- en gezamenlijke ruimten. Door de renovatie is een nieuwe, moderne en lichte werk- en ontmoetingsplek gecreëerd in het bruisende hart van Rotterdam.

Ook de buitenkant van het gebouw heeft een opfrisbeurt gekregen. De voorgevel is voorzien van een nieuwe vliesgevel en de betonnen constructie is geschilderd. Daarnaast springt door de goed gedoseerde verlichting van de arcade het iconische pand nog meer in het oog.