Renovatie Zadkine College, locatie Jan Ligthartstraat Rotterdam

PROJECTKENMERKEN

 • Renovatie 500 m2 onderwijsruimte
 • Engineeringsfase met opdrachtgever, architect en installateur
 • Forse besparingen in tijd en geld gerealiseerd in engineeringsfase
 • Laboratorium incl. speciale installatie en complete inrichting
 • Omgekeerde bouwvolgorde voor kortere doorlooptijd
 • Zeer korte bouwtijd, deels in de bouwvak
 • Strippen (bouwkundig- en installatietechnisch) van lokalen en gymzaal, inclusief plafonds en wanden
 • Plaatsen makkelijk te reinigen systeemwanden
 • Vervangen tweecomponentenvloer in laboratoriumlokalen (ca 300 m2)
 • Leggen marmoleum in verkeersruimten en lokalen (ca. 2.200 m2)
 • Vernieuwen elektrotechnische- en data installatie
 • Installeren nieuwe luchtbehandeling, koeling en afzuiginstallaties
 • Aanleggen nieuwe toiletgroepen
 • Inrichtten plafond met LED-verlichting op basis van eigen lichtplan

PROJECTOMSCHRIJVING

In opdracht van het Zadkine College verbouwde Constructif, in samenwerking Unica Installatietechniek, lokalen en een gymzaal aan de Jan Ligthartstraat. Deze ruimten werden verbouwd tot laboratorium voor beroepsonderwijs. De begane grond werd volledig teruggebracht naar de oorspronkelijke constructie. Daarna zijn in slechts 14 weken diverse laboratoriumlokalen, verkeersruimten en sanitaire ruimten opgebouwd.

SAMENWERKING

De grootste uitdaging voor dit project was de planning. De laboratoria moesten in 14 weken, waarvan een deel in de zomervakantie, worden gerealiseerd. Om de planning te halen, waren nauwe samenwerking en transparantie tijdens de voorbereiding en realisatie van dit project uiterst noodzakelijk. Materialen met een lange levertijd konden dankzij de tijdige en goede voorbereiding ruim voor de bouwvak besteld worden. Ook is gekozen om de bouwvolgorde om te keren en de vloerafwerking als eerste aan te brengen en zorgvuldig te beschermen. Waarna de wanden, installaties, verlichting en interieur zijn geplaatst. Sommige lokalen moesten uitgevoerd worden met een afzuigsysteem en was een klimaatinstallatie vereist. Voor alle lokalen is een lichtplan gemaakt en uitgevoerd met LED.

Om richting te geven aan het bouwproces, werkten we op basis van een open begroting. Tijdens de engineeringsfase – op basis van plattegrondtekeningen van de architect – zijn zowel vereenvoudigingen en besparingen bereikt. Op deze wijze is een besparing door een ander type plafond worden gerealiseerd. Ook de tweecomponentenvloer is op advies van Constructif gedeeltelijk vervangen door marmoleum.

RESULTAAT

Door nauw samen te werken met de opdrachtgever en gebruiker, tijdens de engineeringsfase met de installateur en het loslaten van de traditionele bouwvolgorde, realiseerde Constructif een korte planning en besparingen. De oplevering is volgens vastgestelde datum gehaald. Het lab was voor het nieuwe schooljaar gereed en klaar om in gebruik te worden genomen. Alle installaties waren getest, ingeregeld en gecertificeerd.