SCHILRENOVATIE RAVENHORST

Projectkenmerken

  • Constructif was compleet betrokken bij de VO-, DO- en UO-fase
  • Project uitgevoerd in bewoonde toestand
  • Bewonerscommunicatie en begeleiding gedurende het project
  • 70% akkoord van bewoners gerealiseerd
  • Bewonersparticipatie gedurende het project
  • Energie label is verhoogd van D/E naar C
  • Vervangen bestaande beglazing door HR++ in houten en kunststof kozijnen
  • Bestaande dakbedekking overlaagd met nieuwe isolatie en dakbedekking
  • Bestaand
  • Zendmasten telecomproviders op het dak zijn tijdens de werkzaamheden blijven staan, hier heeft Constructif omheen gewerkt.

PROJECTOMSCHRIJVING

In opdracht van Zorgpartners Midden-Holland heeft Constructif na een bouwteamtraject de uitvoering van het project ‘Schilrenovatie Ravenhorst’ gerealiseerd. De uitgangspunten voor het verhogen van het Energielabel waren bekend en in het bouwteam proces uitgewerkt plan is gereed gemaakt voor de uitvoering.

Samen met de constructeur heeft Constructif de aanpak voor het herstellen van de scheurvorming vorm gegeven. Ook zijn de koudebruggen onderzocht en de uitwerking hiervan meegenomen in de uitvoering. De doelgroep van deze aanleunwoningen zijn senioren, welke tijdens de renovatie in het appartement zijn blijven wonen. Door het gebouw te renoveren en energetisch op te waarderen kan het weer vele jaren mee en is het slopen ervan niet meer aan de orde.

Samenwerking

Nauwe samenwerking en transparantie tijdens de bouwteamfase en voorbereiding van dit project heeft geresulteerd in een voorspoedige uitvoering van het project. Het bouwteam bestond uit de opdrachtgever, architect, , Constructif en haar onderaannemers. De constructief adviseur van Oostelbos van den Berg B.V. was betrokken in het project namens de opdrachtgever als directievoerder.

Tijdens de bouwteamfase maakten we talloze essentiële beslissingen. Dit vanwege het ontbreken van een bestek en technische tekeningen. We werkten op basis van tekeningen en impressies van de interieurarchitect. Om richting te kunnen geven aan het bouwproces in relatie tot het beschikbare budget werkte we op basis van een open begroting.

De planning is conform de lean-methode opgezet op dag niveau en als zodanig bewaakt. Hierin speelde tijdens de uitvoering de door de overheid opgelegde coronamaatregelen een grote rol. Vanwege meerdere besmettingen onder de bewoners is de planning meerdere malen gewijzigd. Door de flexibiliteit van alle partners in het project is er uiteindelijk geen uitloop ontstaan.

Resultaat

Het gebouw staat er weer als nieuw bij, wat veel complimenten van opdrachtgever, bewoners en omwonenden heeft opgeleverd.  Het energie label is verhoogd van D/E naar C.

Mede door de nieuwe kozijnen, dakbedekking en het vernieuwde metselwerk zijn de woningen gemoderniseerd en is het wooncomfort voor bewoners verbeterd. De levensduur van de woningen is door de verduurzaming en het uitvoeren van groot onderhoud verlengd met 25 jaar.